Biologia

Sawanna, safari - referat (w formie pliku)

dołączam plik

Samożywność

Samożywność org. Polega na zdolności wytwarzania materii nieorg. I org. Przy udziale eng. Słonecznej w obecności chlorofilu.
Przyst. W budowie liścia do fotosyntezy:
a) Spłaszczona blaszka- zwiększa pow. pochłaniania promieni słonecz.
b) Przeźroczyste kom. Skórki,
c) Palisadowe u?łożenie kom.

Różyczka – choroba zakaźna

Różyczka jest wysypkową chorobą zakaźną wywoływaną przez wirus z rodziny Togavirdae. W czasie choroby wirus jest obecny w wydzielinie z nosa i gardła, we krwi, w kale i moczu. Można go uzyskać z jamy nosowo-gardłowej od ok. 7 dni przed wysypką do 14 dni po jej zniknięciu.

Człowiek jest jedynym gospodarzem wirusa różyczki, który rozprzestrzenia się droga kropelkową lub przez łożysko.

Różnice pomiędzy komórka roślinną a zwierzecą.

Komórka roślinna posiada ścianę komórkową i chloroplasty, których komórka zwierzęca nie posiada. Ale te komórki posiadają także te same organelle tj. błonę komórkową, cytoplazmę, jądro, mitochondrium a także wodniczkę.

Komórka roślinna:
-chloroplast
-błona komórkowa<

Różnice między łodygą zielną, a zdrewniałą

Łodygi zielne są charakterystyczne dla roślin, u których zachodzi tylko wzrost pierwotny (nie przyrastają na grubość). Obumierają na koniec każdego sezonu wegetacyjnego. Występują u roślin jednorocznych, dwuletnich i bylin np. marchew, mak polny, mniszek lekarski. Rośliny wieloletnie (krzewy i drzewa) mają łodygi zdrewniałe.