Biologia

Różnice między mitozą a mejozą

Mitoza- podział jądra komórkowego, w wyniku którego powstają dwie komórki potomne o takiej samej liczbie chromosomów jak w jądrze komórki rodzicielskiej. Mitoza składa sie z 4 faz: profazy, metafazy, anafazy i telefazy. w telofazie zachodzi zwykle cytokineza(podział cytoplazmy), dzięki której tworzą sie dwie oddzielne komórki.

Różne typy komórek.

Kształty komórek związane są z pełnioną funkcją , mogą być: sześcienne , walcowate , wydłużone. Najpierwotniejszą postacią jest kula. Niektóre komórki stanowią samodzielne organizmy np. : bakterie , pierwotniaki , niektóre glony i grzyby , inne , wchodzące w skład organizmów , nie są w stanie samodzielnie żyć .

Rozmnażanie się

Rozmnażanie płciowe, generatywne - rozmnażanie za pomocą haploidalnych komórek rozrodczych (gamet) - męskiej i żeńskiej, powstających zazwyczaj w wyspecjalizowanych narządach płciowych (u zwierząt) lub organach generatywnych (u roślin). Po połączeniu się dwóch komórek rozrodczych powstaje diploidalna zygota, z której rozwija się diploidalny zarodek, a następnie nowy organizm.

Rozmnażanie roślin

Rozmnażanie mchów. Przemiana pokoleń jest to cykl rozmnażania, w którym występują kolejno po sobie rozmnażanie płciowe i bezpłciowe. Rozmnażanie roślin nagozalążkowych. Ukryte w osłonach ziaren pyłku plemniki są przenoszone przez wiatr wprost na zalążki. Gdy ziarno pyłu padnie na zalążek, wytwarza wypustkę zwaną łagiewką pyłkową.

Rozmnażanie roślin i zwierząt

PLECHOWCE- to organizmy które nie wykształciły organów, związanych ze środowiskiem wodnym.
ORGANOWCE- to rośliny przystosowane do życia na lądzie, mające organy- korzeń, liść, łodygę.
PIERWOTNIAKI_ to org. Jednokomórkowe, których komórki wykonują wszystkie czynności życiowe.
ZWIERZĘTA BEZKRĘGOWE- to zwierzęta nie mające wewnętrznego szkieletu osiowego.