Biologia

Rozmnażanie roślin

Rozmnażanie mchów. Przemiana pokoleń jest to cykl rozmnażania, w którym występują kolejno po sobie rozmnażanie płciowe i bezpłciowe. Rozmnażanie roślin nagozalążkowych. Ukryte w osłonach ziaren pyłku plemniki są przenoszone przez wiatr wprost na zalążki. Gdy ziarno pyłu padnie na zalążek, wytwarza wypustkę zwaną łagiewką pyłkową.

Rozmnażanie roślin i zwierząt

PLECHOWCE- to organizmy które nie wykształciły organów, związanych ze środowiskiem wodnym.
ORGANOWCE- to rośliny przystosowane do życia na lądzie, mające organy- korzeń, liść, łodygę.
PIERWOTNIAKI_ to org. Jednokomórkowe, których komórki wykonują wszystkie czynności życiowe.
ZWIERZĘTA BEZKRĘGOWE- to zwierzęta nie mające wewnętrznego szkieletu osiowego.

Rozmnażanie sie grzybów

Większość grzybów rozmnaża się poprzez zarodniki. Dojrzały owocnik grzyba kapeluszowego wytwarza ogromną liczbę maleńkich zarodników, które rozpraszają się w powietrzu.
Większość workowców może rozmnażać się bezpłciowo, poprzez zarodniki powstające w tzw. workach, jednak mogą one też rozmnażać się płciowo.

Rozmnażanie się

Rozmnażanie płciowe, generatywne - rozmnażanie za pomocą haploidalnych komórek rozrodczych (gamet) - męskiej i żeńskiej, powstających zazwyczaj w wyspecjalizowanych narządach płciowych (u zwierząt) lub organach generatywnych (u roślin). Po połączeniu się dwóch komórek rozrodczych powstaje diploidalna zygota, z której rozwija się diploidalny zarodek, a następnie nowy organizm.

Rozmnażanie się organizmów roślinnych

Rozmnażanie jest to wytwarzanie nowych osobników tego samego gatunku przez podział osobnika macierzystego lub przez oddzielenie od niego komórek lub grup komórek. Znamy dwa typy rozmnażania: płciowe i bezpłciowe.

Rozmnażanie płciowe

W rozmnażaniu płciowym biorą udział komórki rozrodcze- gamety, które powstają przez podział mejotyczny.