Biologia

Serce i krew

FUNKCJE KRWI

Krew to tkanka płynna, bez której życie jest niemożliwe. Płynie one wewnątrz naczyń krwionośnych, a jej ruch wywołuje skurcze serca.
Do jej zadań należy:
- dostarczyć tlen i substancje odżywcze do wszystkich komórek
- regulować temperaturę ciała
- transportować związki wytworzone w komórkach
- zwalczać czynniki chorobotwórcze
- pobierać z komórek dwutlenek węgla i zbędne produkty przemiany materii

BUDOWA KRWI

KRWINKI CZERWONE (ERYTROCYTY) - nie posiadają jądra komórkowego, żyją od 1 do 4 miesięcy.

Sciąga z tematów o komórkach

Cudzożywne – heterotrofy
Samożywne – autotrofy
CO2+H2O -> C6H12O6+O2
6CO2+6H2O -> 6C6H12O6+O2
Rozmnażanie:płciowe||bezpłciowe:
(podział komórki||zarodniki||pączkowanie).

Jądro zawiera materiał genetyczny. Oddzielone podwójną błoną.
Mitochondria otaczają 2 błony, wewn pofałd.

Różnice pomiędzy komórka roślinną a zwierzecą.

Komórka roślinna posiada ścianę komórkową i chloroplasty, których komórka zwierzęca nie posiada. Ale te komórki posiadają także te same organelle tj. błonę komórkową, cytoplazmę, jądro, mitochondrium a także wodniczkę.

Komórka roślinna:
-chloroplast
-błona komórkowa<

Różne typy komórek.

Kształty komórek związane są z pełnioną funkcją , mogą być: sześcienne , walcowate , wydłużone. Najpierwotniejszą postacią jest kula. Niektóre komórki stanowią samodzielne organizmy np. : bakterie , pierwotniaki , niektóre glony i grzyby , inne , wchodzące w skład organizmów , nie są w stanie samodzielnie żyć .

Różnice między mitozą a mejozą

Mitoza- podział jądra komórkowego, w wyniku którego powstają dwie komórki potomne o takiej samej liczbie chromosomów jak w jądrze komórki rodzicielskiej. Mitoza składa sie z 4 faz: profazy, metafazy, anafazy i telefazy. w telofazie zachodzi zwykle cytokineza(podział cytoplazmy), dzięki której tworzą sie dwie oddzielne komórki.