Biologia

„Woda jest życiem- jak poprawić warunki wodne w mojej miejscowości?”

„Woda”

Woda jest związkiem chemicznym najbardziej rozpowszechnionym w przyrodzie i znajduje się w stałym obiegu. Środowisko wodne ma 3-krotnie większą powierzchnię od lądowych ekosystemów, żyje w nim ogromna liczba gatunków flory i fauny w środowisku wodnym powstało życie. Dla organizmów żywych bardzo ważne są: duża wartość ciepła właściwego i ciepła krzepnięcia wody oraz specyficzna zależność gęstości od temperatury.

„Znaczenie ptaków w naturze i gospodarce człowieka” w punktach

?Znaczenie ptaków w naturze i gospodarce człowieka?

-Maleńki koliber na przykład żywi się nektarem z kwiatów, przy czym pijąc nektar z jednego przenosi pyłek na następny, z którego się pożywi. Bierze więc udział w zapylaniu kwiatów.

-Natomiast padlinożercy z tej gromady, np.