Rozmnażanie owadów

ROZMNAŻANIE owadów

Owady są przeważnie rozdzielnopłciowe.
POLIEMBRIONIA-jedyna forma rozmnażania bezpłciowego owadów-z jednej komórki rozwija się więcej niż jeden zarodek
Rodzaje partenogenezy:
-przypadkowa-występuje obok rozmnażania obupłciowego, które jest główną formą rozrodu,
-stała-z jaj bez zapłodnienia stale rozwijają się tylko samice, wyst. głównie u pasożytów,
-cykliczna-regularne lub nieregularne następstwa pokoleń rozmnażających się dzieworodnie i obupłciowo, wykazuje wiele odmian, wyst. u mszyc i galasówek; u mszyc następuje składanie jaj zimowych, z których na wiosnę rozwijają się samice dzieworodne, z jaj letnich rozwijają się samice i samce, które kopulują, a następnie składane są jaja zimowe,
-geograficzna-u danego gatunku występują populacje rozmnażające się biseksualnie i partenogenetycznie, wyst. u prostoskrzydłych, muchówek, chrząszczy i błonkówek,
PEDOGENEZA-odmiana partenogenezy-występuje w cyklach życiowych larw zdolnych do rozmnażania dzieworodnego
(u niektórych muchówek i chrząszczy), np. u muchówek Miastor larwy produkują jaja, które rozwijają się w ich wnętrzu dzieworodnie i odżywiają się ich tkankami, a po zginięciu matek próchnicą,

Jaja owadów są centrolecytalne i polilecytalne.

ROZWÓJ
Rozwój pozazarodkowy owadów określa się jako larwalny-jest u większości epimorficzny (z pełną liczbą segmentów) ale następuje głęboka przebudowa narządów. Stadia larwalne oddzielone są linieniami.

ROZWÓJ BEZ PRZEOBRAŻENIA (wprost, ametabolia, metamorfoza) -larwy po wykluciu są podobne do postaci dojrzałych , różnią się jedynie wielkością, niepełnym wykształceniem szczecin zmysłowych, części dróg rodnych i czasem niepełną liczbą segmentów odwłoka;

ROZWÓJ Z PRZEOBRAŻENIEM (pośredni, metabolia, metamorfoza) –charakteryzuje owady skrzydlate, także pchły i wszy; larwy rozwijają się zawsze epimorficznie, ale występuje przebudowa organizmu i często zmiana trybu życia
-przeobrażenie niezupełne (hemimetabolia) –wylęgłe larwy są podobne do postaci dojrzałych, ale różnią się szczegółami w budowie narządów, mogą też mieć struktury tylko im właściwe (larwalne, przejściowe);wyróżnia się 3 sposoby hemimetabolii:
1) larwa wylęgła różni się od postaci dojrzałęj wielkością i niedojrzałością płciową (wszy, pluskwiaki bezskrzydłe),
2) larwy wylęgłe niewiele różnią się od postaci dojrzałych, ale nie mają skrzydeł (prostoskrzydłe, karaczany, modliszki,skorki),
3) larwy wylęgłe są podobne do dojrzałych,nie mają skrzydeł, ale posiadają narządy przejściowe-skrzelotchawki, specyficznie wykształcone narządy gębowe (np.

Related Articles