Rozmnażanie roślin i zwierząt

PLECHOWCE- to organizmy które nie wykształciły organów, związanych ze środowiskiem wodnym.
ORGANOWCE- to rośliny przystosowane do życia na lądzie, mające organy- korzeń, liść, łodygę.
PIERWOTNIAKI_ to org. Jednokomórkowe, których komórki wykonują wszystkie czynności życiowe.
ZWIERZĘTA BEZKRĘGOWE- to zwierzęta nie mające wewnętrznego szkieletu osiowego.
KRĘGOWCE- to zwierzęta mające wewnętrzny szkielet osiowy.
Jak wytworzyły się pojedyncze komórki, kolonie itd.
- około 3,8-4mld lat temu pojawiły się pojedyncze prakomórki. Początkowo były to org. Jednokomórkowe bez wyodrębnionego jądra- przypominające dzisiejsze bakterie, później wytworzyły się takie, w których subst. Jądrową otaczała błona. Te komórki dały początek pozostałym grupom org.- grzybom, roślinom i zwierzętom. Jednokomórkowe org. Dały początek zgrupowaniom komórek- koloniom., a te ok. 600 mln lat temu prawdopodobnie rozwinęły się w formie wielokomórkowej.
ROZMNAŻANIE SIĘ ROŚLIN:
* BEZPŁCIOWE
Jeden osobnik daje początek dwu identycznym osobnikom potomnym przez:
- podział- glony jednokomórkowe
- fragmentację- glony
- zarodniki- glony, mszaki, paprotniki
- wegetatywnie- okrytonasienne
* PŁCIOWE
Zespolenie komórki jajowej plemnika; osobnik potomny ma cechy obojga rodziców- tak rozmnażają się:
- większość glonów
- wszystkie organowce
ROZMNAŻANIE SIĘ ZWIERZĄT
* BEZPŁCIOWE
- podział- pierwotniaki
-pączkowanie- pierwotniaki, parzydełkowce
- partenogeneza- niektóre mięczaki, skorupiaki, owady
*PŁCIOWE
( wszystkie zwierzęta)
- jajorodność- bezkręgowce, ptaki, ssaki
- jajożyworodność- ryby, płazy
- żyworodność- ssaki
JAJOŻYWORODNOŚĆ- Rozwój zarodka uzależniony jest od wpływu środowiska zewnętrz., u niektórych mięczaków, ryb, gadów, jaja są zatrzymywane w drogach rodnych samicy i tam się rozwijają.
ŻYWORODNOŚĆ_ sposób rozwiajnia zarodka przebiega w org. Matki i jest chroniony przed pożarciem przez drapieżnika i umożliwa rozród Przy niskich temp.
W środ. O sezonowych zmianach klimatu występują zazwyczaj zwierzęta:
- o małych rozmiarach, mające zdolności do szybkiego zwiększania liczebności
- bardzo dużo małych jaj
- zużywają wiele energii na produkcję jaj
- żyją krótko
- nie okazują opieki nad potomstwem.
- małe zwierzęta
W tym samym klimacie:
- niewiele dużych jaj
- potomstwo rozwija się wewnątrz org.
- ogromne szanse do przeżycia
- duże zwierzęta
- opieka nad potomstwem
EWOLUCJA- to przekształcanie się org. W toku historii Ziemi związane z dostosowaniem Si e org. Do środowiska.

Przystosowanie umożliwiające rozmnażanie na lądzie:
- łagiewka
- nasiono
- kwiat
Cechy ROŚLIN:
- WIATROPYLNYCH:
-zebrane w witkie kwiatostany mające niepozorny zielony okwiat, bez zapachu, pręciki i słupek wydłużony.
-OWODOPYLNYCH:
- dużo kolorowe, pachnące z lepkim pyłkiem, zasobnym w białko oraz s słodkim smaku i nektarem w miodownikach
- ZAPYLANYCH PRZEZ PTAKI
- zwykłe bezwonne, trochę inaczej zbudowane , bardzo jaskrawy kolor jasnoniebieski, żółty, zielony
Budowa kwiatostanu:
- płatek korony
- pręcik
- słupek
-Zalążnia
- dno kwiatowe
- szczypułka
- działki kielicha
-> OKWIAT>

Related Articles