Rozmnażanie roślin

Rozmnażanie mchów. Przemiana pokoleń jest to cykl rozmnażania, w którym występują kolejno po sobie rozmnażanie płciowe i bezpłciowe. Rozmnażanie roślin nagozalążkowych. Ukryte w osłonach ziaren pyłku plemniki są przenoszone przez wiatr wprost na zalążki. Gdy ziarno pyłu padnie na zalążek, wytwarza wypustkę zwaną łagiewką pyłkową. Przez nią do komórki jajowej dostanie się gameta męska. Po zapłodnieniu powstaje zygota, która rozwija się w zarodek. Osłonki zalążka przekształcają się w łupiny nasienne. Rozmnażanie roślin okrytozalążkowych. Najpierw dochodzi do zapylenia, czyli przeniesienia pyłku na znamię słupka. Potem wytwarza się łagiewka pyłkowa, przez którą plemniki dostają się do komórki jajowej, następuje proces zapłodnienia. Powstaje zygota, a z niej zarodek otoczony tkanką odżywczą i osłonką nasienia. Następnie ze ścian zalążni powstaje owocnia, która chroni nasienie. Nasienie kiełkuje, powstaje siewka, a z niej dorosłe drzewa. Czym się różnią okrytozalążkowe od nagozalążkowych? U okrytozalążkowych występuje zalążnia chroniąca zalążki i będąca częścią słupka. Są zbudowane inaczej: w każdym z nich występuje tkanka zapasowa. Rodzaje tkanek roślinnych: 1. tkanka okrywająca ? ściśle przylegające komórki, pełni funkcję ochronną 2. miękiszowa ? gromadzi substancje odżywcze, Zachodzi fotosynteza 3. przewodząca ? zbudowana z komórek drewna i łyka, Służy do przewodzenia wody, soli mineralnych I substancji odżywczych. 4. wzmacniająca ? pełni funkcję usztywniającą 5. twórcza ? wytwarza nowe komórki

Related Articles