Rozmnażanie sie grzybów

Większość grzybów rozmnaża się poprzez zarodniki. Dojrzały owocnik grzyba kapeluszowego wytwarza ogromną liczbę maleńkich zarodników, które rozpraszają się w powietrzu.
Większość workowców może rozmnażać się bezpłciowo, poprzez zarodniki powstające w tzw. workach, jednak mogą one też rozmnażać się płciowo. Worek jest komórką, w której są wytwarzane zarodniki. Jest ich zazwyczaj osiem. Strzępki męskie i żeńskie rosną spiralnie dookoła siebie, a w miejscach, gdzie się ze sobą kontaktują w ścianie komórkowej, powstają małe otwory, którędy zawartość strzępka męskiego przelewa się do strzępka żeńskiego. Jądra układają się parami i przechodzą do tzw. strzępków workotwórczych, które później zaczynają się rozgałęziać i tworzyć na szczycie poprzeczne ściany. Po pewnym czasie z takich tworów powstaną worki, w których będzie się znajdowało zazwyczaj po 8 zarodników.
U podstawczaków zarodniki powstają na specjalnych tworach zwanych podstawkami. Zarodnik podstawczaka - bazydiospora - kiełkuje i wytwarza jednopłciowego strzępka - męskiego lub żeńskiego. Przed wytworzeniem owocników dochodzi do fuzji zawartości strzępków męskich i żeńskich i powstania w ten sposób tzw. strzępków dikariotycznych, czyli składających się z dwujądrowych komórek. Po zapłodnieniu i podziałach powstają zarodniki i tak cykl życiowy grzyba zaczyna się od początku. Drożdże rozmnażają się przez pączkowanie.

Related Articles