Różne typy komórek.

Kształty komórek związane są z pełnioną funkcją , mogą być: sześcienne , walcowate , wydłużone. Najpierwotniejszą postacią jest kula. Niektóre komórki stanowią samodzielne organizmy np. : bakterie , pierwotniaki , niektóre glony i grzyby , inne , wchodzące w skład organizmów , nie są w stanie samodzielnie żyć . Niektóre dojrzałe komórki tracą jądro komórkowe , np. krwinki czerwone u ssaków , a u roślin rurki sitowe. Wielkość komórek waha się od 1 do 10 mikrometrów ( mikrometr to tysięczna część milimetra ) , ale np. włókna łykowe lnu mogą osiągnąć nawet kilkanaście centymetrów. Do największych komórek zwierzęcych należą jaja ptaków , osiągające u strusia 25 - 30 cm średnicy.

Related Articles