Różnice między mitozą a mejozą

Mitoza- podział jądra komórkowego, w wyniku którego powstają dwie komórki potomne o takiej samej liczbie chromosomów jak w jądrze komórki rodzicielskiej. Mitoza składa sie z 4 faz: profazy, metafazy, anafazy i telefazy. w telofazie zachodzi zwykle cytokineza(podział cytoplazmy), dzięki której tworzą sie dwie oddzielne komórki. .

Mejoza- proces złożony z dwu kolejnych podziałów jader komórkowych, dzięki którym z komórki dipoidalnej powstają cztery komórki haploidalne. w procesie mejozy u zwierząt powstają gamety a u roślin spory.

Mejoza występuje tylko u komórek rozrodczych, w przeciwieństwie do mitozy, która występuje w prawie każdej komórce ciała.

Mejoza ma charakter redukcyjny (zmniejsza materiał genetyczny o połowę) a mitoza ma charakter zachowawczy (liczba materiału genetycznego nie ulega zmianie)

Mejoza przechodzi 2 etapy podziału komórkowego. Mitoza tylko 1.

Liczba komórek po Mejozie: 4. Liczba komórek po mitozie: 2.
Zachodzenie procesu crosing-over w mejozie (powoduje zmienność genetyczna).

Related Articles