Serce i krew

FUNKCJE KRWI

Krew to tkanka płynna, bez której życie jest niemożliwe. Płynie one wewnątrz naczyń krwionośnych, a jej ruch wywołuje skurcze serca.
Do jej zadań należy:
- dostarczyć tlen i substancje odżywcze do wszystkich komórek
- regulować temperaturę ciała
- transportować związki wytworzone w komórkach
- zwalczać czynniki chorobotwórcze
- pobierać z komórek dwutlenek węgla i zbędne produkty przemiany materii

BUDOWA KRWI

KRWINKI CZERWONE (ERYTROCYTY) - nie posiadają jądra komórkowego, żyją od 1 do 4 miesięcy. Potem obumierają i są rozkładane w wątrobie lub śledzionie. W jednym milimetrze sześciennym krwi znajduje się od 4,5 mln do 5,5 mln erytrocytów.
W erytrocytach znajduje się czerwony barwnik HEMOGLOBINA. Dzięki niej krwinki czerwone mogą transportować tlen do wszystkich komórek, ponieważ ma ona zdolność przyłączania tlenu.

KRWINKI BIAŁE (LEUKOCYTY) ? w jednym milimetrze sześciennym krwi znajduje się od 4,5 do 11 tys. leukocytów. Posiadają one jądro komórkowe i są większe od erytrocytów.
Zadaniem krwinek białych jest niszczenie drobnoustrojów chorobotwórczych (leukocyty wchłaniają i trawią bakterie). Niektóre z nich wytwarzają przeciwciała.

PŁYTKI KRWI (TROMBOCYTY) - odpowiadają za proces krzepnięcia krwi. Nie posiadają jądra komórkowego. W jednym milimetrze sześciennym krwi znajduje się od 150 do 450 tys. trombocytów. Są one najmniejsze spośród elementów morfotycznych.

BUDOWA ZEWNĘTRZNA SERCA

OSIERDZIE- błona łączno tkankowa otaczająca i ochraniająca serce.

NACZYNIA WIEŃCOWE- naczynia krwionośne, które dostarczają komórkom mięśnia sercowego tlen i substancje odżywcze.

GŁÓWNE NACZYNIA KRWIONOŚNE- tętnica główna, tętnica płucna, żyła główna i żyła płucna.

PRACA SERCA

- skurcz- kurczą się komory
- rozkurcz- kurczą się przedsionki
- pauza

SŁOWNICZEK

CIŚNIENIE KRWI- jest to siła, jaką krew wywiera na ściany naczyń krwionośnych.

TĘTNO- jest to napór przepływającej krwi, która przyczynia się do rozciągania ścian tętnic

MAŁY OBIEG KRWI- natlenia krew w płucach. Rozpoczyna się w komorze prawej, płynie przez płuca i kończy w przedsionku lewym.

DUŻY OBIEG KRWI- dostarcza komórkom ciała tlen i substancje odżywcze. Rozpoczyna się w komorze lewej, płynie przez narządy ciała i kończy w przedsionku prawym.

Related Articles