Geografia

Porównanie charakterystyk przyrodniczo geograficznych oraz gospodarki i przemysłu : Francji Włoszech i Wielkiej Brytanii

Materiał w załączniku.

Źródła : podr. Planeta2 wyd. Rożak oraz Internetowa Encyklopedia - Wikipedia

Ciekawostki o Włoszech

Wenecja miasto położone na stu wyspach oplecione jest labiryntem kanałów. Po obu stronach Wielkiego kanału wynurza się z wody ponad 150 marmurowych pałaców (XVII-XVIII) w stylu gotycko-weneckim, renesansowym, barakowym. Bazylika Św.Marka to najcenniejszy i najwspanialszy zabytek sakralny Wenecji.

Potęgi gospodarcze Ameryki Północnej i Południowej (Stany Zjednoczone, Kanada, Meksyk)

W ZAŁĄCZNIKU DODATKOWO BIBLIOGRAFIA I TABELA GŁÓWNYCH EKSPORTERÓW!

1. Przemysł

Przemysł to dział produkcji materialnej, w którym wydobywanie zasobów przyrody i dostosowanie ich do potrzeb ludzi odbywa się na dużą skalę na zasadzie podziału pracy i za pomocą maszyn.

Co tak naprawdę widać z kosmosu ?

Odpowiedzi są różne : mur chiński , rafę koralową . Często media ogłaszają , że wybudowano kolejną budowlę którą widać z kosmosu . Pomyślmy ,kiedy właściwie zaczyna się kosmos . Czy w warstwie atmosfery: termosfery (85 m ) czy egzosfery (500m) . Według fizyki kosmos zaczyna się wraz z orbitą księżyca .

Powloka ziemi - czynniki modelujące

Temat 2
Procesy zewnętrzne modelujące powierzchnie Ziemi.
Do zewnętrznych procesów geologicznych które kształtują powierzchnie ziemi zaliczamy:
1. rzeźbiotwórcza działalność wód opadowych- najsilniej widoczna jest ona na obszarach skal wapiennych, powstają dzięki niej np. jaskinie, stalaktyty, stalagmity itp.