Charakterystyka wyżyn i gór Polski

Wyżyna śląska
- najdalej wysunięta na zachód
- wys. Bezwzględna wynosi 200-300
- najwyższe wzniesienie: Góra św. Anny (400)
- charakterystyczną cechą ukształtowania pow. są hałdy (usypane przez człowieka wznisienia ze skał nie należących do złóż- żużel, popiół, smiecie) oraz dolomity w których wystepują rudy cynku i ołowiu
- Osobliwość przyrdonicza: Pustynia Błędowska. 8km długości i 4km szerokości
- Rzeki: wisła i odra
- Gleby: bielicowe i płowe
- Klimat: duże opady 700-750mm, temp w lecie do 18’C w zimie -3’C
- Surowce: wegiel kamienny, rudy cynku i ołowiu
- Przemysł: wydobywczy
- Miasta: Katowice. Znajduje się tu skupisko miast tworzących GOP- górnośląski okreg przmysłowy

Wyż. Krakowsko- Czestochowska
- rozciąga się od Krakowa, przez Czestochowę po Wieluń
- wys. Bezwzgledna wynosi 450-500 m
- zbudowana jest z wapieni jurajskich
- najwyższe wzniesienie- Góra zamkowa (504)
- charakterystyczne są bramy skalne, jary krasowe( Dolina Prądnika) ostańce wapienne(Maczuga Herkulesa)
- jaskinie(Ojcowski PN)
- Rzeki: Warta, Pilica
- Lasy: Bukowo-jodłowe, buczyna, brzoza ojcowska
- Gleby: Rędziny i lessy
- Rolnictwo: pszenica, buraki cukrowe, żyto
- Miasto: Częstochowa- ośrodek przemysłu metalurgicznego, elektromaszynowego, odzieżowego, mineralngo

Niecka Nidzanska
- obniżenie pomiędzy wyżyna krakowsko- czestochowską a kielecko- sandomierską
- wys. bezwzględna do 300m
- tworzą ją margle kredowe
- Gleby: żyzne lessy
- Rolnictwo: pszenica, buraki
- charakteryzują ją obecność leczniczych źródeł mineralnych, i znanych uzdrowisk (Solec zdrój i Busko zdrój) oraz eksploatacja gipsu
- mało lasów
- Klimat: temp. w zimie –4’C w lecie około 19’C. Opady do 600 mm.

Wyżyna Kielecko- Sandomierska
- Lezy miedzy niecką nidziańska, kotlina sandomierska a wyżyna lubelską
- Środkowa cześć to góry świetokrzyskie: -najstarsze góry w PL
- najwyższy szczyt- Łysica 612m npm
- wyższe partie zbudowane z kwarcytów, niższe z wapieni
- znajduje się tu jaskinia raj, a w niej stalaktyty i stalagmity
- Przedłużeniem gór świętokrzyskich jest wyżyna Sandomierska
- Rzeki: Kamienna
- Klimat: surowy, średnia roczna temperatura wynosi 7’C. Opady 800m.
- Roślinność: uboga, zniszczona przez przemysł wydobywczy. lasy- puszcza jodłowa
- Przemysł: cementownie- białe zagłebie. Elektromaszynowy, mineralny, spożywczy
- Miasta: Sandomierz, Kielce

Wyżyna Lubelska i Roztocze
- Położona miedzy Wisła a Bugiem.

Related Articles