Muzyka

Muzyka ludowa Europy, Orientu, Amerykańska

..::Muzyka ludowa Europy::..
- anonimowa
- przekazywana ustnie z pokolenia na pokolenie
- odrębna dla każdego kraju czy regionu
- natchnienie dla kompozytorów muzyki poważnej (Chopin, Szymanowski) i popularnej (golec uOrkiestra, BratHanki)
1) Polska:
- krakowiak
- kujawiak
- polonez
- oberek
- mazur
2) Muzyka ludowa innych krajów:
- Czechy: polka
- Hiszpania: flamenco
- Węgry: czardasz
- Włochy: barkarola
- Ukraina: kozak
- Rosja: hopok
- Grecja: sirtaki

.

Muzyka klasyczna.

W rozważaniach badaczy dziejów literatury i sztuki termin "klasyczny" zaczył początkowo "antyczny" , tzn. wzorujący się na sztuce starozytnej Grecji i Rzymu. Potem słowo "klasyczny" stało się określeniem tego, co wzorcowe, doskonałe, mistrzowskie. Taki właśnie sens ma ten wyraz w odmienieniu do muzyki.

Muzyka filmowa

Muzyka filmowa – odmiana muzyki poważnej (klasycznej) oraz innych gatunków muzyki, komponowana specjalnie na potrzeby dzieła filmowego, dla jego ilustracji.
Muzyka filmowa może być ilustracją albo też kontrapunktem obrazu – czyli warstwą dopełniającą, charakteryzującą postaci, nastrój, przeżycia psychiczne bohaterów.

Muzyka filmowa

Kręcenie filmów stało się możliwe dopiero, gdy Thomas Alva Edison wynalazł kinetoskop. Wynalazek ten po raz pierwszy wystawiono publicznie w Nowym Jurku w 1894 roku. Rok później bracia August i Louis Lumiere wynaleźli kinematograf, który wyświetlał obrazy na ekranie. 17 metrów taśmy starczyło na nakręcenie ok.

Muzyka baroku

Marc-Antoine Charpentier (ur. 1643 , zm. 24 lutego 1704) był francuskim kompozytorem epoki baroku.
Charpentier był wybitnym i płodnym kompozytorem bardzo cenionym przez współczesnych. Zajmował się wszystkimi gatunkami muzycznymi. Największe osiągnięcia miał w muzyce wokalnej.
Charpentier urodził się w Paryżu, jako syn pisarza mającego bardzo dobre kontakty z paryskim parlamentem.