Muzyka

Muzyka Barokowa

Trudno ustalić dokładną datę narodzin muzyki barokowej. Wiadomo, że około 1600 roku zauważalne są cechy stylu, który pomimo silnych związków z poprzednią epoką odbiega od reguł. Samo słowo „barok” pojawiło się w XVII wieku, a jego pochodzenie nie zostało wyjaśnione do końca. Początkowo miało oznaczać dziwactwa i nieregularności w sztuce.

Muzyka Romantyzmu

Romantyzm w muzyce (I połowa XIX w.)

1815r. – powstanie najlepszych pieśni Schuberta- narodziny romantyzmu

Ścisły związek muzyki z literaturą romantyczną.

Kompozytorzy romantyczni uważali, że muzyka powinna być wyrazem uczuć, dlatego nadawali swoim utworom odpowiednie tytuły- muzyka programowa.

Muzyka Klasycyzmu

Klasycyzm- druga połowa XVIII w.

Cechy:
- Nadrzędnym elementem jest melodia
- Muzyka dostepna jest nie tylko dla dworu i kościoła, ale także dla amatorów
- Pojawia się zasada regularnych koncertów, na które to za opłatą dostęp miał każdy.
- działają tzw.

Muzyka Gospel

Gospel – rodzaj chrześcijańskiej muzyki obrzędowej (sakralnej), mającej swój rodowód w XIX-wiecznej kulturze czarnoskórych mieszkańców Stanów Zjednoczonych Ameryki.
Pochodząca z jęz. staroangielskiego nazwa gospel (pochodząca od słów god spell) oznacza dobrą nowinę (ewangelię) o zbawieniu w Jezusie Chrystusie.

Muzyka Baroku

Formy muzyczne w okresie baroku. od końca XVI wieku do XVIII wieku

W okresie baroku powstaje i wyodrębnia się szereg nowych form muzyki instrumentalnej i wokalno- instrumentalnej. Formy instrumentalne:
-fuga
-wariacje
-suita
-sonata barokowa
-koncept barokowy
-rondo

Formy wokalno instrumentaln:
-opera
-oratorium
-pasja

Muzyka baroku

Podział epoki na okresy:
-wczesny
-rozkwit
-późny

Powstanie nowego stylu
Pod koniec XVIw.