Muzyka

Klasycyzm

ZAPRASZAM DO ZAŁĄCZNIKA

Klasycyzm

KLASYCYZM 1750 ? 1800
Cechy stylistyczne epoki: przejrzystość i doskonałość form, powaga i spokój, równowaga w barwie, uporządkowanie harmoniki, technika homofoniczna, akordowa, jest typowa dla wszystkich dzieł klasycyzmu, muzyka prosta, melodyjna.
Najpopularniejszymi gatunkami muzycznymi uprawianymi w klasycyzmie były:
? opera, sonata (najczęściej z allegrem sonatowym), symfonia, koncert, rondo, wariacja.

Klasycyzm i romantyzm w muzyce.

Patrz: załącznik.
Praca sporządzona na podstawie podręcznika i notatek z lekcji, posłużyła mi do klasówki z muzyki.

Kolęda

Kolęda (od łacińskiej nazwy pierwszego dnia każdego miesiąca "calendae") to pieśń bożonarodzeniowa (nawiązująca do Bożego Narodzenia), utrzymana w konwencji ściśle religijnej, początkowo wywodząca się z tradycji ludowej, potem komponowana również przez wielu wybitnych kompozytorów. Odmiana kolędy o wątkach zaczerpniętych z życia codziennego nazywana jest pastorałką, która w odróżnieniu od kolędy nie jest wykorzystywana w nabożeństwach religijnych ze względu na swój świecki charakter.

Koncert Basi Trzetrzelewskiej

7 października w Auli UAM o godzinie 20:00 wystąpiła znana i bardzo w Polsce popularna piosenkarka Basia (Barbara) Trzetrzelewska. Trasa Basi związana jest z promocją nowej płyty. "It's That Girl Again" to czwarty studyjny krążek Basi promowany singlem "A Gift", a na rynku amerykańskim nagraniem "Blame It On The Summer".