Muzyka

Taniec w renesansie

Taniec w renesansie – w okresie renesansu tańce popularne w średniowieczu uległy pewnej ewolucji, głównie pod wpływem wybitnych twórców tańców dworskich. Z tego powodu w większości są zaliczane właśnie do tej kategorii. Według innej terminologii, zalicza się je do tańców historycznych.
Do najważniejszych tańców tej epoki zaliczają się:
- basse danse,
- branle,
- pawana.

Taniec

Taniec to:
? zespół zjawisk ruchowych będący transformacją ruchów naturalnych, powstający pod wpływem bodźców emocjonalnych, zazwyczaj skoordynowany z muzyką
? forma elementów ruchowych nosząca określoną nazwę (na przykład walc)
? przejaw kultury związany z określonym środowiskiem i określoną funkcją (taniec towarzyski, taniec ludowy)
? utwór muzyczny skomponowany zasadniczo (lub choćby tylko formalnie) w celu wykonania tańca
? poruszanie się w rytm muzyki, zazwyczaj parami lub w grupie albo w pojedynkę.

Słowiańska muzyka ludowa

Muzyka Słowian jest bardzo zróżnicowana, wyróżnia się jednak melanchonijną śpiewnością melodii i skocznością tańców. Niektóre tańce zostały spopularyzowane przez kompozytorów muzyki artystycznej.

Polska kultura ludowa wykształciła szereg tańców, z których polonez i mazur zdobyły popularność w całej Europie, Polskie piosenki i tańce ludowe są z reguły zwrotkowe.

Streszczenie "Strasznego Dworu"

Rzecz dzieje się w pierwszej połowie XVIII wieku. Zbigniew i Stefan wracają do domu po skończonej służbie wojskowej. Poprzysięgają się nie żenić. Ale inne są zamiary ich stryjenki - Cześnikowej. Bracia jednak, wbrew jej woli, odwiedzają starego przyjaciela ich ojca - Miecznika z Kalinowa i poznają tam jego piękne córki.

Stanisław Moniuszko- życie i twórczość

Stanisław Moniuszko (1819-1872)
Stanisław Moniuszko urodził się w 5 maja 1819 r. na terenie dzisiejszej Białorusi, niedaleko Mińska, w majątku Ubiel w rodzinie szlacheckiej. Jego ojciec, Czesław Moniuszko herbu Krzywda, był ziemianinem, niegdyś służył jako kapitan w armii napoleońskiej, matka, Elżbieta Madżarska , pochodziła z rodziny węgierskiej.