Plastyka

Postimpresjonizm - notatka

Treść w załączniku ;D

Postimpresjonizm - ściąga

1. malarstwo XX w. postimpresjonizm, główni przedstawiciele: Vincent van Gogh, Paule Gauguin, Paul Cezanne
2. Gogh- nie starał się wiernie oddać ani kształtu ani barwy. Rejestrował przede wszystkim swoje przeżycia wobec natury i temu podporządkowuje barwy i kompozycje. Sztukę, która dla wyrażenia silnych, gwałtownych odczuć poszukuje możliwie najbardziej wyrazistych środków, najbardziej wyrazistych określamy mianem ekspresjonizmu.

Prehistoria i starożytność w malarstwie

Prehistoria to okres, którego początek wyznaczają najstarsze ślady aktywności człowieka (datacja stale się zmienia, w miarę jak pojawiają się nowe odkrycia archeologiczne) i który trwa do momentu pojawienia się pierwszych tekstów pisanych. Ludzie prehistoryczni pozostawili nam malarstwo jaskiniowe i ścienne, przedstawiające m.

Proporcje człowieka -materiały

W okresie renesansu nastąpiło istotne przesunięcie w powszechnie uznawanym systemie wartości. Zaczęto dostrzegać jak również doceniać możliwości twórcze człowieka. Skutkiem tego był intensywny rozwój sztuk pięknych i nowa rola sztuki oraz artysty w życiu społecznym, W epoce renesansu sztuki plastyczne wyodrębniły swoją wolność a artysta zdobył przekonanie o swych nieograniczonych możliwościach twórczych.

Przykłady sztuki antycznej

1.architektura;
-Akropol
-Partenon
-Panteon
-Koloseum
-Akwedukty
2.Rzeźba;
-Dyskobol
-Posejdon
-Zeus
-Dawid
-Perykles
-Wenus z Milo
3.Inne;
-Czara attycka
-Głowa posągu Zeusa
-Waza attycka