Religia

Św.Wojciech

Wojciech urodził się ok. roku 956 w Libicach, które wówczas rywalizowały z Pragą w budowie ponadplemiennego scentralizowanego państwa czeskiego. Początkowo ojciec nie przeznaczał go do stanu duchownego. Jednak gdy ciężko zachorował w młodości, wierząc, że do zdrowia przywróciło syna położenie na ołtarzu w kościele - przekazał go na wychowanie kościelne.

Czym jest dla mnie krzyż Pana Jezusa?

Krzyż jest przedmiotem nieodzownie kojarzącym mi się z śmiercią Pana Jezusa. Syn Boży został ukrzyżowany i umarł w przeddzień świąt Paschy w Jerozolimie na górze zwanej Golgota lub Kalwaria. Jezus Chrystus zszedł na ziemię i poświecił swoje życie cierpiąc i umierając za nasze grzechy. Droga krzyżowa odprawiana w Kościele przez cały Wielki Post nie tylko bierze swą nazwę od krzyża, ale i jej głównym elementem jest właśnie krzyż niesiony przez Pana Jezusa, który upada pod jego ciężarem trzykrotnie.

Święci- patroni naszych imion

Adrian- Patron strażników więziennych

Afra- Patronka dusz zaniedbanych, kobiet pokutujących

Agapit- Patron ciężarnych kobiet

Agata Sycylijka- Patronka Sycylii, Katanii, sztuki, artystów, kominiarzy, nianiek, ludwisarzy, karmiących matek, w chorobach piersi, pielęgniarek

Agnieszka Rzymianka- Patronka młodych dziewic, czystości, narzeczonych, dzieci, panien, ogrodników

Akwilin- Patron tragarzy
Albert Wielki Biskup- Patron zakonów Albertynek i Albertynów, górników, studiujących nauki przyrodnicze, uczonych, plastyków, teologów

Aleksy Rzymianin- Patron licznych zakonów, ubogich, żebraków, włóczęgów, pielgrzymów, wędrowców, orędownik podczas trzęsienia ziemi, suszy, złej pogody, w czasie epidemii i plag

Alfons- Patron zakonu Redemptorystów, adwokatów, osób świeckich, spowiedników, teologów

Alojzy Gonzaga- Patron Mantui, młodzieży studiującej

Ambroży- Patron Bolonii, Mediolanu, pszczelarzy, woskarzy

Anastazja- Patronka tkaczy, cenzorów

Andrzej Apostoł- Patron prawosławia, Słowian (szczególnie obrządków wschodnich), archidiecezji warmińskiej, Austrii, Bułgarii, Burgundii, Grecji, Hiszpanii, Holandii, Niemiec, Rosji, Sycylii, Szkocji, Bordeaux, Brescii, Brugii, Hanoweru, Neapolu, Rawenny, małżeństw podróżujących, podróżnych, żeglarzy, rybaków, rzeźników, sprzedawców ryb, orędownik zakochanych, wspomaga w sprawach matrymonialnych i wypraszaniu potomstwa

Andrzej Bobola- Patron diecezji pińskiej, wileńskiej, łomżyńskiej, płockiej, warmińskiej, białostockiej, drohiczyńskiej, łomżyńskiej, a także kolejarzy

Anna- Patronka diecezji opolskiej, miast, Hanoveru, kobiet rodzących, matek, gospodyń domowych, piekarzy, wdów, położnic, ubogich robotnic, stolarzy, górników kopalni złota, młynarzy, powroźników, żeglarzy.

Czym jest ruch Hare Kryszna?

Międzynarodowe Towarzystwo Świadomości Kryszny, znane też jako ISKCON (skrót od angielskiej nazwy) jest ruchem misyjnym należącym do wisznuizmu, jednego z trzech głównych nurtów hinduizmu. Wisznuizm jest religią monoteistyczną, uznającą wiarę w jednego, osobowego Boga, nazywanego Kryszna, Rama lub Wisznu.

Święta Aniela Merici

Aniela Merici urodziła się około 1474r. w Desenzano,niedaleko Brescji.
Po śmierci ojca,matki i siostry przeprowadza się do Salo.
Po przyjęciu ślubów na Tercjankę Świętego Franciszka wraca do Desenzano.Tam ma wizję.Ukazuje się jej siostra oświadczając,iż Bóg pragnie,aby założyła ona Towarzystwo Dziewic.