Technika

"Oni zmienili świat"- praca o wynalazcy Rudolfie Dieslu

"Strona Główna"


1. Życiorys wynalazcy
2. Rysunek wynalazku
3. Zasada działania i przeznaczenie wynalazku
4. Znaczenie wynalazku dla rozwoju współczesnego świata

" Życiorys wynalazcy"

Rudolf Christian Carl Diesel
1858 - 1913

Inżynier niemiecki, konstruktor silników spalinowych.

Abakus

Abakus, (łac. abacus, gr. baks) - deska z wyżłobionymi rowkami, które symbolizowały kolejne potęgi dziesięciu. Ułatwiało liczenie, używane w Rzymie i Grecji od 440 p.n.e. do XVIII wieku - prekursor liczydła i maszyn liczących. Był używany także w innych krajach Europy. Obliczeń dokonywano poprzez wkładanie i przekładanie kamyków w rowkach.

Alternatywne źrodła energii

ALTERNATYWNE ŹRÓDŁA ENERGII

Zastępcze (odnawialne) źródła energii są uzupełnieniem energii klasycznych (kopalnych). Jako, że wydobycie takich źródeł zasobów kopalnych jak węgiel, ropa czy gaz jest teraz coraz trudniejsze wzrasta potrzeba posiadania innych źródeł energii. Innym czynnikiem sprawiającym wzrost użycia energii alternatywnych jest zatrucie środowiska, które w dużej mierze spowodowane jest właśnie wydobywanie i przetwarzaniem ropy, węgla i gazu.

Alternatywne źródła energii

Źródłem energii dla Ziemi jest promieniowanie słoneczne wraz z którym dociera do Ziemi moc około 178000 TW, z czego ok. 30% jest dobijane przez atmosferę, ponad 45% pochłaniają lądy i morza. Pozostała zostaje zużyta w procesie fotosyntezy (100 TW). Właśnie fotosynteza jest odpowiedzialna za powstawanie przez setki milionów lat: paliw kopalnych, węgla, torfu, ropy naftowej i gazu ziemnego.

Anoreksja- referat

Zaburzenia odżywiania występują pod dwiema postaciami: jadłowstrętu psychicznego, czyli anoreksji (anorexia nervosa), oraz żarłoczności psychicznej, czyli bulimii (bulimia nervosa). Obydwie postacie są groźne dla zdrowia, a nawet życia chorej osoby i obydwie powoli rosną do rangi epidemii. W moim referacie uwaga skupiać się będzie na anoreksji.