Technika

Budowa roweru

Budowa roweru
Rower składa się z ponad 500 części, które wchodzą w skład tzw. zespołów, które z kolei tworzą układy konstrukcyjne roweru. Wśród układów wyróżnić możemy:
• układ jezdny z układem kierowniczym - umożliwia kierowanie rowerem - a więc utrzymanie stałego kierunku jazdy lub jego zmianę zgodnie z zamiarem kierującego.

Budowa roweru

1. Rama
Rama to najważniejsza część roweru. Decyduje o jego charakterze, prowadzeniu, komforcie, efektywności i oczywiście przeznaczeniu. Lepiej złożyć rower na najlepszej możliwej ramie i kilka klas gorszym osprzęcie niż na odwrót. Dobre ramy najczęściej wykonywane są z aluminium lub stali chromowo-molibdenowej.

Certyfikacja wyrobów gotowych w Polsce

Certyfikacja wyrobów jest to działanie strony trzeciej, prowadzące do pisemnego potwierdzenia, że wyrób jest zgodny z wymaganiami określonych norm lub innych dokumentów normatywnych. Dokumentem potwierdzającym spełnienie określo?nych wymagań jest certyfikat zgodności, który może jednocześnie upoważniać dostawcę do uży?wania znaku zgodności.

Certyfikaty jakości ISO

ISO to skrót od International Organisation for Standardisation, czyli Międzynarodowej Organizacji Normalizacji. Swoją siedzibę ma w Genewie. Powstała w wyniku spotkania przedstawicieli 25 krajów, które odbyło się w Londynie w 1946 roku i było poświęcone międzynarodowej problematyce normalizującej.

Ciekawostki o transporcie.

ROWERY

W latach 1813-1817 Karl Freiherr Drais von Sauerbronn , (patent - 1818) zbudował pierwowzór roweru, tzw. maszynę biegową. Pojazd ten wprawiano w ruch przez odpychanie się nogami od ziemi. Mógł osiągnąć prędkość ok. 13-15 km/h.

Rok 1972 ? po raz pierwszy w USA sprzedano więcej rowerów niż samochodów ? 13mln > 11mln.