Technika

Żelazo - opis i właściwości.

Żelazo-Fe.

Właściwości
Żelazo jest metalem
W temperaturze pokojowej jest ciałem stałym.
Temperatura topnienia - 1535°C.
Barwa srebrzystobiała
Żelazo jest srebrzystobiałym, kowalnym i ciągliwym metalem, jest ciężkie.
Należy do grupy żelazowców
Jest to jeden z pospolitszych pierwiastków w skorupie ziemskiej (czwarte miejsce jako pierwiastek pod względem rozpowszechnienia), ogólną jego zawartość w środowisku szacuje się na ok.

Żołnierz

Żołnierz – osoba pełniąca służbę wojskową w siłach zbrojnych państwa. Samo słowo żołnierz używane jest w języku potocznym od końca XIX wieku. Żołnierz musi być niekaranym obywatelem o dobrym zdrowiu, zdyscyplinowanym i przygotowanym do uprawiania zawodu, który jest służbą, a więc wymaga więcej zaangażowania niż inne zajęcia.