Technika

Energia wiatrowa

Turbiny wiatrowe

Energia elektryczna uzyskana z wiatru jest ekologicznie czysta, gdyż jej wytworzenie nie pociąga za sobą spalania żadnego paliwa, jeżeli pominiemy nakłady energetyczne związane z budową takiej elektrowni oraz wyprodukowaniem urządzeń dla niej. Światowym potentatem w produkcji energii wiatrowej są Niemcy (ok.

Fazy działalności technicznej

I Faza rozpoznawania sytuacji technicznej.

- w tej fazie człowiek uświadamia sobie potrzebę działania, gdy opisuje potrzeby własne i inne. W tej fazie rodzą się pomysły wynalazków.

II Faza projektowania.

- w tej fazie człowiek obmyśla założenia projektowe przyszłego wytworu (kształt, wielkośc, funkcje).

GPS

Czy zdarzyło Ci się kiedyś zagubić w terenie? Jeśli tak, to pewnie pragnąłeś, aby istniał łatwy sposób znalezienia właściwej drogi. Od pewnego czasu taki sposób istnieje. Został opracowany i zrealizowany przez Departament Obrony USA i nazywa się Global Positioning System, w skrócie GPS.

Najkrócej mówiąc, jest to sieć satelitów nadających zakodowane informacje, dzięki którym możliwe jest dokładne określenie położenia na ziemi, przy użyciu specjalnego odbiornika.

Głód na świecie- jego przyczyny i skutki

Trudna sytuacja żywieniowa na świecie polega głównie na niedoborze spożywanego jedzenia czyli na głodzie. Rocznie z głodu umiera od 13 do 18mln ludzi. W ciągu jednego dnia około 75 tysięcy, w ciągu jednej minuty około 35 osób. Obecnie 826 milionów ludzi na świecie cierpi z powodu głodu i niedożywienia - z czego 792 miliony w krajach rozwijających się oraz 34 miliony w krajach uprzemysłowionych.

HTML

HTML to skrót od angielskiego Hyper Texy Mark-up. Jest dominującym językiem wykorzystywanym do tworzenia stron internetowych. Pozwala opisać strukturę informacji zawartych w dokumencie nadając znaczenie poszczególnym fragmentom tekstu (formując linki, nagłówki, akapity, listy, itp.)
oraz osadzić w tekście dodatkowe obiekty np.