Technika

Historia zapałki

Zapałki - służące do rozpalania ognia i specjalnie w tym celu przygotowane przedmioty w formie krótkich patyczków z drewna (rzadziej - pasków tektury) nasączonych dodatkowo w całości lub części substancją ułatwiającą spalanie, których końce są pokryte masą ulegającą zapłonowi wskutek tarcia; końcówka taka nazywana jest główką (lub łebkiem) zapałki.

Historia żelazka

Urządzenie służące do prasowania, czyli wygładzania tkaniny za pomocą wysokiej temperatury i nacisku. Prasowanie działa, gdyż pod wpływem temperatury rozluźniają się cząsteczki tworzące włókna tkaniny. Kiedy włókna są gorące, rozprostowują się pod naciskiem żelazka i zachowują kształt po ochłodzeniu.

Informatyk

Informatyk

Definicja:

Informatyk (łac. informare, -atum - obrazowo opisać) to specjalista posiadający wiedzę i umiejętności na temat ogółu metod tworzenia i przetwarzania oraz przekazu informacji, m.in. w technice, ekonomii, genetyce. To również specjalista zajmujący się urządzeniami oraz tworzeniem, przekształcaniem i przekazywaniem danych za pomocą programów wykorzystujących zawarte w nich informacje do określonych działań.

Instalacja elektryczna,gazowa i wodnokanalizacyjna

Instalacja elektryczna-to część sieci niskiego napięcia stanowiąca układ przewodów w budynku wraz ze sprzętem elektroinstalacyjnym, mający początek na zaciskach wyjściowych wewnętrznej linii zasilającej w złączu i koniec w gniazdkach wtyczkowych, wypustach oświetleniowych i zainstalowanych na stałe odbiornikach energii elektrycznej.

Instalacja kanalizacyjna

Instalacja kanalizacyjna służy do odprowadzania ścieków oraz wód opadowych.
Gdy nie mamy możliwości podłączenia własnej instalacji kanalizacyjnej do zewnętrznej sieci, ścieki
bytowo-gospodarcze musimy gromadzić w bezodpływowych zbiornikach czyli szambach lub budować przydomowe oczyszczalnie ścieków.