Baterie słoneczne

Baterie słoneczne zamieniają energię światła słonecznego bezpośrednio na prąd elektryczny. Ich działanie opiera się na zjawiskach zachodzących, gdy światło pada na złącze dwóch rodzajów półprzewodnika- typu p i typu n.
W półprzewodnikach typu p występuje nadmiar elektronów, a w półprzewodnikach typu n ich niedobór. Kiedy silnie światło pada na takie złącze, jego energia uwalnia z niego elektrony. Zjawisko to nosi nazwę efektu fotoelektrycznego. Uwolnione elektrony płynął przez półprzewodnik wytwarząjąc prąd elektryczny. Złącza mogą działać jak ogniwa, nazywane fotoogniwami. Natężenie prądu zależy od natężenie padającego światła i sprawności fotoogniw.
Satelity na orbicie wokół Ziemi czerpią z setek baterii słonecznych umieszczonych na ich kadłubie lub na wielkich płaskich płytach.
Baterie słoneczne wykorzystywane są jako źródło prądu dla satelitów. Ponieważ prawie nie wymagają konserwacji, nadaja się dobrze do zastosowania w przestrzeni kosmicznej. Sprawnosć pierwszych baterii słonecznych wynosiła 8-11% i w połowie lat 80. wzrosła około 20%. Mimo wszystko jest to wciąż drogie i mało wydajne źródło energii.

Całe ciepło, które ogrzewa Ziemię i czyni możliwym życie na naszej planecie, pochodzi z energii jądrowej wytwarzanej we wnętrzu Słońca. W temperaturze około 15 milionów stopni jądra wodoru łączą się w jądra helu, które są w stanie przetrwać nawet w takiej temperaturze.
W wyniku tej reakcji syntezy termojądrowej uwalniane są znaczne ilości energii, która utrzymuje jądro Słońca w wysokiej temperaturze i powoli przedostaje się w kierunku jego powierzchni. Oblicza się, zę energia, która powoduje świecenie powierzchni Słonca dzisiaj, zostala wytworzona około miliona lat temu. Tyle bowiem czasu musiała przedostawać się z otoczonego warstwami ?izolatora? jadra Słońca.
Na Ziemię dociera dwumiliardowa częśc energii emitowanej przez Słońce. Gdyby choć niewielki ułamek tej energii został przechwycony przez baterie słoneczne i zmieniony w elektryczność lub przez zwierciadła podgrzewające wodę, rozwiazało by to nasze problemy energetyczne raz na zawsze.
Paliwa mineralne (węgiel i ropa naftowa), stanowiące obecnie główne źródło energii, pochodzą od obumarłych szcząstków roślin, które urosły dzięki energii słonecznej odżywiającej rośliny w wyniku procesu fotosyntezy.

Related Articles