Fazy działalności technicznej

I Faza rozpoznawania sytuacji technicznej.

- w tej fazie człowiek uświadamia sobie potrzebę działania, gdy opisuje potrzeby własne i inne. W tej fazie rodzą się pomysły wynalazków.

II Faza projektowania.

- w tej fazie człowiek obmyśla założenia projektowe przyszłego wytworu (kształt, wielkośc, funkcje).

III Faza konstruowania.

- w tej fazie człowiek opracowuje rozwiązania szczegółowe, obmyśla z jakich materiałów będzie wykonany przedmiot oraz sporządza dokumentację techniczną.

IV Faza programowania działań.

- w tej fazie obmyslane są sposoby realizacji przedsięwzięcia, określa działania składowe oraz przewidywany jest czas poszczególnych czynności.

V Faza wytwarzania.

- w tej fazie przy pomocy narzędzi człowiek wykonuje elementy, zespoły, całe urządzenia.

VI Faza eksploatacji.

- w tej fazie człowiek użytkuje wytwory (obsługuje, konserwuje itp.).

VII Faza likwidacji

- w tej fazie zużyte utwory poddane są przetworzeniu, zabytkowe egzemplarze oddawane są do muzeum.

Related Articles