HTML

HTML to skrót od angielskiego Hyper Texy Mark-up. Jest dominującym językiem wykorzystywanym do tworzenia stron internetowych. Pozwala opisać strukturę informacji zawartych w dokumencie nadając znaczenie poszczególnym fragmentom tekstu (formując linki, nagłówki, akapity, listy, itp.)
oraz osadzić w tekście dodatkowe obiekty np. statyczne grafiki, interaktywne formularze, dynamiczne animacje. W składni języka HTML wykorzystuje się znaczki opatrzone z obu stron nawiasami ostrokątnymi.
Język HTML umożliwia, do pewnego stopnia, zdefiniowanie sposobu wizualnej prezentacji dokumentu w przeglądarce internetowej, a także osadzanie ciągów instrukcji języków, skryptowych, na zachowanie przeglądarek lub innych parserów HTML. Zaleca się zrezygnowanie z wykorzystywania znaczników opisujących wygląd strony na rzecz kaskadowych arkuszy stylów CSS.
Ważną cechą języka, która wyraźnie przyczyniła się do rozpowszechnienia sieci WWW jest niezależność od systemu operacyjnego oraz perametrów sprzętowych komputera, na którym strony te będą oglądane.

Początki HTML-a
W 1980 r. fizyk Tim Berners-Lee, pracujący dla ośrodka naukowo-badawczego CERN, stworzył prototyp hipertekstowego systemu informacyjnego ? ENQUIRE. System wykorzystywano do organizowania i udostępniania dokumentów związanych z badaniami naukowymi. Rewolucyjność pomysłu polegała na tym,
że użytkownik, posługując się odnośnikami, mógł z jednej lokalizacji przeglądać dokumenty fizycznie znajdujące się w innych miejscach na świecie.
W 1989 r. Berners-Lee i inżynier oprogramowania CERN Robert Cailliau przedstawili równolegle dwie propozycje hipertekstowych systemów informacyjnych opartych na sieci Internet. Oba projekty cechowała podobna funkcjonalność. Rok później opracowali wspólną propozycję zaakceptowaną przez CERN ? projekt WorldWideWeb.

Pierwsza specyfikacja

Pierwsza, publicznie dostępna, specyfikacja języka HTML, nazwana HTML Tags , została zamieszczona w Internecie przez Bernersa-Lee w 1991 r.
Zawiera 22 znaczniki, tworzące początkowy, prosty szkielet HTML-a.
Trzynaście z tych elementów istnieje do tej pory w specyfikacji HTML. Napisany został w oparciu o język SGML, jednak nie posiadał formalnej definicji w SGML-u. Sytuacja zmieniła się w połowie 1993 r., kiedy organizacja IETF opublikowała pierwszą propozycję specyfikacji języka HTML autorstwa Bernersa-Lee I Dana Connoly.
Opierając się na tym dokumencie twórcy przeglądarek eksperymentowali
z HTML-em modyfikując atrybuty istniejących już znaczników oraz dodając całkowicie nowe. Szkic wygasł sześć miesięcy później, ale był znany z obsługiwania specyficznych dla przeglądarki NCSA Mosaic znaczników, służących do wstawiania obrazków. Fakt ten odzwierciedlał filozofię IETF o bazowaniu przyszłych standardów na prototypach, które odniosły sukces.Podobnie Dave Raggett pod koniec roku 1993.w swoim szkicu HTML (Hypertext Markup Format) sugerował standaryzację już zaimplementowanych znaczników np. związanych z tworzeniem tabel i formularzy.
Po wygaśnięciu szkiców HTML i HTML na początku 1994 r., organizacja IETF wydzieliła HTML Working Group, która w 1995 r. stworzyła HTML 2.0 - pierwszą oficjalną specyfikację języka HTML, traktowaną jako standard i podstawę przyszłych implementacji kolejnych wersji HTML-a. Specyfikacja HTML 2.0, opublikowana w 1996 r. jako Request for Comments. Zawierała pomysły zarówno ze szkicu HTML jak i HTML ."HTML 1.0" nigdy nie istniał. Oznaczenie 2.0 zostało nadane w celu odróżnienia nowej specyfikacji od wcześniejszych szkiców.

Do najpopularniejszych przeglądarek należą:
- Mozilla Firefox
- Opera
- Safari
- Intarnet Explorer
- Netscape

Jednak oprócz nich istnieje również wiele innych przeglądarek.

Related Articles