WOS

Polska w czasie PRL.

Polska Rzeczypospolita Ludowa - PRL.
PRL
Zwiastuny upadku systemu stalinowskiego w Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej
Na skutek wygranej odłamu zwolenników Stalina w Polskiej Partii Robotniczej, co miało miejsce latem 1948 r, Gomułko został odsunięty od sprawowania funkcji partyjnych i państwowych (wicepremiera i ministra Ziem Odzyskanych), a w dalszej kolejności został aresztowany w 1951 r.

Polityka Edukacyjna w W.B

Jak wiadomo, Wielka Brytania dzieli się na Anglię, Walię, Szkocję i Północną Irlandię. Każda z wymienionych części rozwiązuje problemy oświaty w odmienny sposób, ale podstawowe idee systemu oświaty i szkolnictwa są jednakowe.
W całym Zjednoczonym Królestwie, w tym i Anglii – oświata przedszkolna dotyczy dzieci między 3 a 5 rokiem życia.

Polityka zagraniczna Rosji w latach 1989-200

Polityka zagraniczna państwa tak dużego jak Rosja ma dla świata wielkie znaczenie. Jest tak dlatego, że Rosja (Federacja Rosyjska) jest największym państwem na świcie. Pod względem liczby ludności zajmuje 8. miejsce (po Chinach, Indiach, USA, Indonezji, Brazylii, Pakistanie i Bangladeszu). Aby jednak w pełni zrozumieć znaczenie Rosji na arenie międzynarodowej należy krótko przypomnieć ostatnią historię Rosji.

Polityka zagraniczna Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej.

Druga wojna światowa oraz proces dekolonizacyjny stworzył dwubiegunowy podział świata na ZSSR i USA wraz z sojusznikami. Państwa te dążyły do eliminacji lub marginalizacji drugiego. Z uwagi na fakt dostępności broni masowego rażenia i skutecznych środków jej przenoszenia nie doszło do otwartej konfrontacji militarnej.

Polityka,myśl polityczna Formy myśli politycznej.

Myśl polityczna- obejmuje poglady na temat kształtu życia społecznego, politycznego systemu wartości obowiazujacego w społeczeństwie.

Formami mysli politycznej są:

-Ideologia (ogolny zbiór idei, wartości, poglądów na świat, przekonań na temat organizacji i funkcjonowanie społeczeństwa właściwy jakiejs grupie, warstwie lub klasie społecznej).