WOS

NATO

Całość w załączniku

NBP i RPP

Co to jest rada polityki pieniężnej???

Rada Polityki Pieniężnej (RPP) – Zgodnie z art. 227 ust. 2 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej oraz art. 6 Ustawy o Narodowym Banku Polskim, Rada Polityki Pieniężnej jest organem NBP i podmiotem niezależnym od rządu.
Rada Polityki Pieniężnej powstała w dniu 17 lutego 1998 r.

Na czym polega zasada konkurencyjności w gospodarce?

Zasada konkurencyjności w gospodarce polega na tym, że jeden producent walczy z drugim o klienta. Jest to bardzo korzystne dla nas ( konsumentów ) ponieważ gdy producent zabiega o klienta jest gotowy niemal na wszystko. Nieważne jest dla niego to że będzie musiał sprzedawać swoje produkty po zaniżonej cenie jak również to że zapłaci więcej za wytworzenie swojego produktu.

Najważniejsze informacje o zawodzie dziennikarza

Dziennikarze mają możliwość poznania wielu ciekawych i popularnych ludzi.
Niestety są narażeni na życie w ciągłym pośpiechu. Większość dziennikarzy to pracoholicy. Jest to zdecydowanie antyrodzinny zawód.

Nie sposób wymienić wszystkie cechy dziennikarzy, ale jedną z ważniejszych jest ciekawość świata i chęć do pracy , podchodzenie do tego, co się robi z pasją.

Największe zagrożenia i problemy współczesnego Świata

Problemy współczesnego świata
Współczesny świat to świat wielkiego postępu, przemian naszej cywilizacji i nowego stylu życia. Jednak, jak zawsze, człowiek, dumny ze swoich dotychczasowych osiągnięć, napotyka na problemy, którym trudno mu sprostać. Problemy współczesnego świata można rozpatrywać na różnych płaszczyznach: ekonomicznej, społecznej, politycznej, kulturalnej czy ekologicznej.