WOS

Powszechna Deklaracja Praw Człowieka- które prawa są najczęściej łamane?

Art. 17:
?Nie wolno nikogo samowolnie pozbawiać jego własności.?
Łamanie tego prawa jest nagminne i wszechobecne- jednym ze jego sposobów jest zwykła kradzież. Moim zdaniem wiele rodzajów podatków jest łamaniem ww. zasady w majestacie prawa. Najlepszym przykładem jest podatek spadkowy- majątek zgromadzony przez rodziców jest już opodatkowany podatkiem dochodowym, a w momencie ich śmierci jest on powtórnie pomniejszany o podatek spadkowy.

Prasówka

Dnia 14 października rzecznik rządu Jan Dziedziczak poinformował,że J.Kaczyński nie będzie obecny na konwecji wyborczej PiSu.Jednocześnie podkreśla że premier bardzo chciał uczestniczyć w tej uroczystości.
Mimo przeżiębienia,premier chciał pojechać do Katowic,lecz lekarze kazali mu odpocząć.

Prasówka - 2 lata rządów PiS

PRASÓWKA

2 lata rządów PiS

Rząd się chwali, a Polska się śmieje. W dniu 25.09.07 premier przedstawiał broszurę: "Dwa lata solidarnego państwa". Co uderza najbardziej? Nie ma tam ani słowa o byłych koalicjantach LPR i SAMOOBRONIE - partiach, które pomagały budować lepsze państwo.

Produkcja, rynek, popyt, etapy rozwoju pieniądza, spółki.

Produkcja- to proces w którym powstają nowe produkty i usługi.
Czynniki produkcji:
· ludzie- o odpowiednich kwalifikacjach i umiejętnościach
· przedmioty pracy- ziemia surowce, półfabrykaty
· środki pracy: maszyny, narzędzia, urządzenia fabryczne
środki pracy i przedmioty pracy łącznie nazywamy środkami produkcji
dobra powstające w procesie produkcji:
· konsumpcyjne- żywność , odzież, mieszkania itp.