Chemia

"Czym zajmuje się Chemia?"

Chemia jest nauką przyrodniczą która zajmuję się budową i właściwościami substancji i mechanizmami reakcji chemicznej w których te substancję otrzymujemy.

Zastosowania chemii:
-Przemysł : petrochemicznyMetalurgiczny ,tworzyw sztucznych Nawozów sztucznych, kosmetyczny, Farmaceutyczny, celulozowy

Przedmioty które nas otaczają to ciała fizyczne i są one zbudowane z różnych rodzajów materii a więc
różnych substancji.

Sposoby rozdzielania mieszanin

Sączenie (filtracja)- polega na przelewaniu mieszaniny cieczy z ciałem stałym przez sączek z bibuły umieszczony w lejku. W oczyszczalniach ścieków i przemysle
stosuje się w tym celu filtry. na sączku (filtrze) pozostaje ciało stałe, a ciecz klarowna (przezroczysta) spływa do zlewki (zbiornika).

Alfred Nobel

Alfred Bernhard Nobel (urodził się w 21 października 1833 roku w Sztokholmie, zmarł 10 grudnia 1896 roku) był szwedzkim chemikiem, wynalazcą i filantropem. W wieku czterech lat Alfred wraz z rodziną przenosi się do Finlandii, a następnie do Rosji. Ojciec był producentem broni na potrzeby armii rosyjskiej.

Sposoby usuwania zanieczyszczeń wód

1.SPOSOBY USUWANIA ZANIECZYSZCZEŃ WÓD

W odniesieniu do ścieków komunalnych pierwszym etapem jest zawsze oczyszczenie mechaniczne, czyli po prostu grube sita, które zatrzymują różne śmieci powrzucane do ścieków. Do oczyszczenia mechanicznego ścieków z celulozowni i papierni służą sita odpowiednio gęste, gdyż muszą one skutecznie odcedzić włókna celulozy.

Alfred Verner

Alfred Werner - (ur. 12 grudnia 1866) w Mlhausen koło (Elsass) - zm. 15 listopada 1919 w Zurychu), chemik szwajcarski. Opracował teorię związków kompleksowych [1]. W 1913 otrzymał nagrodę Nobla za sformułowanie w 1891 roku koordynacyjnej teorii wartościowości (teoria Wernera). Prowadził także badania nad izomerią oksymów, wprowadził długą formę układu okresowego - tzw.