Chemia

Słowniczek pojęć związanych z kwasami.

Kwasy-są to związki chemiczne, zbudowane z wodoru, niemetalu, a czasami także tlenu/ Kwasy są to związki chemiczne, których cząsteczki zbudowane są z wodoru i reszty kwasowej/Powstają w wyniku reakcji tlenku niemetalu z wodą.

Definicja kwasów wg Arrheniusa:
Kwasem nazywamy substancję, która posiada w cząsteczce wodór i jest zdolna do oddania tego wodoru w wodzie w postaci kationu wodorowego.

Szkodliwość alkoholu

Na początku swojej pracy chciałabym odpowiedzieć na pytanie:

Kto to jest alkoholik?

Jest to osoba, która straciła swobodę działania w trzech dziedzinach: pracy, odpoczynku, snu. W pracy alkoholik nie wywiązuje się ze swoich obowiązków, w porze wypoczynku albo gronie rodzinnym może zachowywać się w sposób nieprzewidywalny , gdyż nie ma żadnych hamulców.

Szkodliwość potraw grillowanych

POTRAWY GRILLOWANIE

Mogłoby się wydawać, że grillowane mięso niczym nie różni się od tego pieczonego. Dlatego też wielu z nas nieświadomie spożywa jego nadmierne ilości. Prawdą natomiast jest, że podczas grillowania wydzielają się toksyczne związki, które przyczyniają się miedzy innymi do zwiększenia ryzyka zachorowania na raka.

Szkło

Szkło - twarda, krucha, bezpostaciowa, najczęściej przezroczysta masa zbudowana głównie z krzemianów. Skład szkła jest często wyrażany jako procentowa zawartość tlenków SiO2, tlenków litowców i berylowców, tlenków B2O3, PbO, Al2O3 i innych.

Szkło ma własności izotropowe. Ogrzewane stopniowo mięknie i może być formowane.

Szkło- referat

SZKŁO to substancja, o właściwościach zbliżonych do ciała stałego, powstałego w wyniku przechłodzenia stopionych surowców, głównie minerałów i innych surowców nieorganicznych. Z prostych składników, takich jak: czysty piasek kwarcowy - SiO2, soda - Na2CO3 i wapień - CaCO3, można otrzymać szkło.