Matematyka

Algorytm zamiany ułamka okresowego na ułamek zwykły.

Każdy ułamek okresowy można zamienić na ułamek zwykły.

Oto przykład:

0,(1) -przyjmijmy,że to nasza niewiadoma czyli x
0,(1)=x -rozpisujemy ułamek
0,111...=x -w okresie jest jedna cyfra więc mnożymy razy dziesięć obie strony równania:
0,111...=x /x10
1,111.

Bryły obrotowe

Bryła obrotowa - są to bryły powstałe w wyniku obrotu brył
płaskich wokół własnej osi

* Najważniejsze bryły obrotowe

Walec - bryła powstała w wyniku obrotu prostokąta wokół
jednej z krawędzi.

Wzór na objętość walca
V = π * r2 * h
r - promień podstawy
Wzór na pole walca h - wysokość walca
Pc = 2Pp + Pb
Pp = π * r2
Pb = 2 * π * r * h


Stożek - bryła powstała w wyniku obrotu trójkąta prostokątnego
wokół przyprostokątnej.

Czworokąty

1. KWADRAT:
to czworokąt, który ma:
-wszystkie boki równe
-wszystkie kąty proste
-boki parami równoległe
-dwie przekątne równej długości przecinające się pod kątem prostym w swoich połowach.
2.PROSTOKĄT:
to czworokąt, który ma:
-wszystkie kąty proste
-boki parami równe i równoległe
-dwie przekątne równej długości przecinające się w swoich połowach
3.

Czy ostrosłup o polu podstawy 1 cm2 i objętości 1 dm3 jest wyższy od ciebie?

Wzór na objętość: V= 1/3 x Pp x H

Zamieniamy jednostki:
1dm3 = 1000 cm (nie ma różnicy czy są to cm sześcienne czy kwadratowe, czy zwykłe)
1cm2= 1 cm

Rozwiązanie:
V= 1/3 x Pp x H
Podstawiamy :
1000 cm = 1/3 x 1 cm x H
H = 1000 : 1/3
H = 1000 x 3/1
H = 3000 cm
H= 30 m

Odp : Tak .

Dowód na twierdzenie Pitagorasa

D o w ó d 1.
W każdym trójkącie prostokątnym kwadrat długości najdłuższego boku (przeciwprostokątnej) jest sumą kwadratów długości dwóch pozostałych boków (przyprostokątnych).
Dlaczego? To proste:

Z czterech jednakowych trójkątów i dwóch mniejszych kolorowych kwadratów można ułożyć duży kwadrat.