Biblia jako Księga ale też dzieło literackie

Moje wypracowanie dziele na dwie części w pierwszej opisze BIblie jako księge a w drugiej jak dziełeo Literackie

|.

,,Biblia jest jedynym w swoim rodzaju zjawiskiem w dziejach naszej cywilizacji i jej wpływ można odnaleźć w każdej dziedzinie życia. Wokół tego wspaniałego dzieła krąży wiele nieporozumień, tkwi w nim także mnóstwo zagadek i niejasności. ''
A.ŚwiderkównaNajstarsze teksty biblijne pochodzą z XIII w. p.n.e.. Proces powstawania Starego Testamentu zakończył się w I w. p.n.e. Nowy testament powstał pomiędzy 51 a 96 rokiem n.e

Bible zasadniczo dzielimy na 2 częśći : Stary i Nowy Testament
w Starym Testamencie wyróżniamy trzy części :
1. Prawo (Tora lub Pięcioksiąg Mojżeszowy Księga Rodzaju (Genesis), Księga Wyjścia (Exodus), Księga Kapłańska, Księga Liczb, Księga Powtórzonego Prawa)
2. Księgi prorockie
3. Pisma ( Księga psalmów, Pieśń nad pieśniami, dzieła filozoficzne i księgi historyczne)
Stary Testament składa się z 46 ksiąg.
Nowy Testament jest złożony z 27 ksiąg, które można podzielić następująco:
1. Księgi dydaktyczne (Listy św. Pawła )
2. Księgi historyczne ( 4 ewangelie i Dzieje Apostolskie)
3. Księga prorocka ( Apokalipsa św. Jana)


Księgi Nauczycielskie ( 7 )
Księgi mądrościowe mają także wspólne przesłanie, mówiące, że zgodnie z wolą Bożą ludzie znajdują mądrość, gdy szanują Boga i postępują zgodnie z Jego prawami. Należą o nich księgi Księga Hioba ( opowieda o Hoibie człowieku który stracił cały dorobek życia ale nadal wierzył w Boga )
Księga Psalmów ( Zbiór 150 hymnów, modlitw i wierszy. Elementem jednoczącym Psalmy jest głęboka wiara i miłość do Boga )
Księga Przysłów ( Zbiór sentencji pochodzących od izraelskich nauczycieli mądrości)
Księga Koheleta ( czyli Eklezjastesa, podobnie jak Księga Hioba, podejmuje ponadczasowe pytanie: dlaczego życie wydaje się tak bezcelowe? )
Pieśń nad Pieśni ( Zbiór sześciu pieśni, w formie dialogu pomiędzy młodym mężczyzną a oblubienicą na temat ich wzajemnej miłości.
Księga Mądrości
Eklezjastes (Mądrość Syracha)


Pieśni nad Nie istnieją żadne pewne informacje co do autorstwa księgi, gdyż przypisanie utworu Salomonowi w tytule
Pieśniami i jeszcze kilku innych fragmentach.Powstanie księgi datuje się według różnych źródeł na czas od VI do III w., a ostateczną redakcję nawet na II wiek przed Chrystusem.
Prawdopodobne jest, że powstała ona na początku IV wieku przed naszą erą albo jako zbiór pieśni erotycznych śpiewanych podczas wesel na cześć młodej pary, albo jako utwór metaforyczny opierający się na tychże pieśniach weselnych.

Księga składa się z sześciu pieśni, opisujących miłość Oblubieńca i Oblubienicy (którzy nazywają się nawzajem Salomonem i Sulamitką) w formie ich dialogu, komentowanego przez chór.
Pieśń nad pieśniami uznawana jest za jedną z najbardziej niezwykłych ksiąg w kanonie biblijnym, gdyż nie ma w niej żadnej wzmianki o Bogu, o narodzie wybranym, ani w ogóle o religii.


||.

Biblia jest nietylko podstawą Wiary ale także dziełam literackim.


Wielogatunkowy charakter Biblii:
- psalmy : dziękczynne, patriotyczne, religijne,
- Przypowieść - proste obrazki, "historyjki", które za pomocą krótkich fabułek ilustrują życiowe prawdy ( np.O synu marnotrawnym, )
- Apokalipsa - proroctwo obrazujące losy świata i ludzkości, koniec istnienia i Sąd Ostateczny. Składa się z symboli i tajemniczych znaków, szyfrów
- Inne: podanie, legenda, historia, pieśń, modlitwa, dialog, kazanie, poemat, dramat, listy, kroniki, hymny, itp.
Podział Biblii ze względu na rodzaje literackie :

EPIKA
- Biografia - np. ewangelie
- Saga rodu- dzieje patriarchów
- Powieść obyczajowa - Księga Ruth
- Poemat opisowy - Genesis
- Kroniki, epistolografie (listy)
- Zbiór praw

LIRYKA
- hymny ( Hymn o Miłości)
- psalmy ( Księga Psalmów)
- pieśń miłosna ( Pieśń nad Pieśniami )
- tren ( Lamentacje Jeremiasza)

DRAMAT
- fragmenty Księgi Hioba, Pieśni nad Pieśniami
Motywy biblijne są zawarte w indywidualnych pracach zainteresowanych.


Mam na jutro z tego zadanie a więc napisałam i daje wam do zgapiania papapa.

Related Articles