"Cierpienie i zło, które jednych odrzucało od Boga, innych przynaglało do wpadnięcia w jego ramiona" (ksiądz Józef Sadzik) - ludzkie postawy wobec cierpienia.

"Cierpienie i zło, które jednych odrzucało od Boga, innych przynaglało do wpadnięcia w jego ramiona" - pisał ksiądz Józef Sadzik. Czy miał rację? Cierpienie przybliża ludzi do Boga, czy też ich od Niego oddala? Na te pytania postaram się odpowiedzieć.

Na początku należy wyjaśnić, co rozumiemy jako cierpienie. Według Wikipedii, internetowej encyklopedii, jest to "negatywny stan fizyczny bądź psychiczny i emocjonalny". Słownik wyrazów bliskoznacznych natomiast łączy 'cierpienie' z wyrazami takimi jak 'ból, męka, męczarnia, dolegliwość, przykrość'.

W literaturze człowiek cierpiący występ[ował wielokrotnie, raz będąc obrazem rozpaczy, kiedy indziej przykładem cierpliwości. Można go spotkać w mitologii, Biblii, literaturze współczesnej...

Przykładem osoby doświadczonej przez życie był Hiob. Poisiadał duży majątek i liczną rodzinę, odznaczał się sprawiedliwością i bogobojnością. Bóg rad był z tak wiernego i oddanego mu mężczyzny. Innego jednak zdania był szatan. Twierdził on, iż hiob wielbi Pana tylko za otrzymane od Niego dobra. Bóg pozwolił więc szatanowi wystawić człowieka na próbę. W niedługim czasie Hiobowy majątek został rozgrabiony przez rabusiów, a jego dzieci zginęły pod dachem budynku zawalonego w trakcie wichury.

Reakcja Hioba świadczyła o jego olbrzymiej pokorze. Powiedział tylko: "Nagi wyszedłem z łona matki i nagi tam wrócę. Dał Pan i zabrał Pan.". Podczas gdy ktoś inny bluźniłby Bogu lub w Niego zwątpił, Hiob jest opanowany. Wypowiada tylko jakże znamienne słowa: "Dał Pan i zabrał Pan". A po chwili dodaje: "Niech imię Pańskie będzie błogosławione".

Może być i tak, ż cierpienie stanie się bodźcem do powstania jakiegoś dzieła. W tym miejscu chcę opowiedzieć o Fridzie Kahlo. Całe życie tej meksykańskiej malarki naznaczone zostało cierpieniem. Będąc jeszcze dzieckiem, zachorowała na polio, co spowodowało znaczny przerost lewej nogi. Już jako nastolatka uległa wypadkowi autobusowemu, w wyniku którego miała zmiażdżoną miednicę i kręgosłup. Podczas rekonwalescencji odkryła w sobie talent malarski. Kilka lat później wyszła za mąż za malarza Diego Riverę. Ułomności fizyczne, liczne poronienia, patologiczna wprost niewierność męża i wynikające z tego wszystkiego cierpienie stały się tematem jej najlepszych obrazów.

Jednak nie wszyscy ludzie reagują na cierpienie w sposób podobny do Hioba. Myślę, że dobrą alegorią ludzkich postaw wobec cierpienia jest obraz dwóch łotrów na krzyżu. Jedni w cierpieniu szydzą z Boga, nie wierzą w Jego moc. "Jeśli jesteś wszechmocny, uratuj siebie i nas", zdają się mówić. Inni przyjmują to, co ich spotyka z uległością, dzielnie stawiając temu czoła.

Uważam, że męka znoszona z pokorą i świadomością Bożej woli to podejście o wiele lepsze niż użalanie sie nad sobą czy popadanie w rozpacz. Gdy się nad sobą użalamy, stajemy się słabsi, przez co jeszcze łatwiej nas skrzywdzić. Myślę, że warto wtedy zastanowić się, co jest dla nas korzystniejsze: postarać się znieść ból z podniesioną głową czy winić wszystko i wszystkich za zło, które nas spotkało.

KONIEC PRACY

Oto moja praca. Otrzymałem za nią ocenę 5- ; minus za kilka błędów interpunkcyjnych i pisanie słów takich jak "Jego, Nim" w odniesieniu do Boga z malej litery (wszystkie błędy poprawione).
Komentarz:
"Temat opracowany z głębokim zrozumieniem, treść ujęta w poprawnej, przemyślanej formie. Zaletą pracy są pogłębione wnioski".

Proszę o Wasze komentarze ;-)

Не виходячи з дому або не залишаючи робочого місця, гроші до зарплати оформляються в кілька кліків в інтернеті на сайті.

У банку отримати безвідсотковий кредит практично не реально. Такими пропозиціями займається ломбард та приватний кредитор.

Оформить без процентов при первом обращении кредит без звонков на карту в Украине. Моментальный перевод на банковский счет.

Як в Україні отримати кредитну картку з миттєвим рішенням? Для цього потрібно заповнити онлайн анкету в банку.

Если у вас нет работы, тогда кредитная карта без официального трудоустройства именно то, что вам сейчас необходимо.

Related Articles