Barok

Sonet.

SONET- jest to kunsztowna kompozycja stroficzna zlożoną z 14 wersów,dzieli sie na 2 czterowiersze o powtarzajacych się rymach i 2 trójwiersze o rymach odmiennych pocątkowo podwójnych,później potrójnych;tercety są przy tym tak skonstruowane,by nie można ich było zamienić na czterowiersz i dystych.

Dwa obrazy polskiej szlachty – u Jana Chryzostoma Paska i Henryka Sienkiewicza – podobne czy różne?

Czy obraz polskiej szlachty u Jana Chryzostoma Paska jest porównywalny do tego który spotykamy w twórczości Henryka Sienkiewicza? A może jest on całkiem heterogoniczny? Spróbuję znaleźć odpowiedź na to pytanie porównując dwa utwory tych znanych pisarzy polskich: „W obozie” (fragment „Pamiętników”) Paska i „Potop” Sienkiewicza.

Sonety M. Sępa-Szarzyńskiego

Mikołaj Sęp-Szarzyński należy do najwcześniejszych przedstawicieli baroku w literaturze europejskiej. Zasłynął jako autor sonetów, wierszy religijnych i erotyków. Najważniejszy zbiór jego utworów wydany został po śmierci i nosi tytuł "Rymy abo wiersze polskie". Szarzyński był człowiekiem wykształconym.

Dworskość poezji J.A. Morsztyna.

Jan A. Morsztyn pochodził z zamożnego, wpływowego rodu. Był arianinem; człowiekiem wykształconym. Związany był z dworem Tęczyńskich i królewskim: Władysława IV i Jana Kazimierza. Oskarżony o zdradę schronił się we Francji. Zyskał miano "polskiego Marinie-go". Wiersze zawarł w tomach "Lutnia" i "Kanikuła, albo psia gwiazda".

Społeczeństwo polskie w krzywym zwierciadle. Co i w jaki sposob krytykuje Ignacy Krasicki w " Palinodii"? Obraz Polakow wylaniajacy sie z utworu skonfrontuj z ich wizerunkiem zawrtym w innych znanych Ci satyrach tego poety.

Ignacy Krasicki w niemal całej swej twórczości krytykował wady szlacheckiego życia, obyczajowości Polaków, instytucji społecznych ówczesnej Rzeczypospolitej. Przyświeca mu charakterystyczne dla oświecenia hasło „bawiąc uczyć”. Poprzez wyśmianie poszczególnych cech, poeta ma nadzieję, że nie będą one powielane.