Barok

Opis obrazu „Opłakiwanie Chrystusa” Petera Paula Rubensa

Obraz „Opłakiwanie Chrystusa” pochodzi ze zbiorów Kunsthistorisches Musem w Wiedniu. Jego autorem jest Peter Paul Rubens, jeden z najwybitniejszych artystów epoki baroku. Dzieło namalowane zostało farbami olejnymi na niewielkiej dębowej desce.

Przedstawione postacie pochylają się nad martwym, zdjętym z krzyża Chrystusem.

Opracowanie baroku

Człowiek- istota krucha;jedyna potęga to Bóg;religijność;metafizyka;mistycyzm;przemijanie
Descrates- KARTEZJUSZ-twórca racjonalizmu
Blaise Pascal ,,człowiek jest tylko trzciną, ale trzciną myślącą”
Sonet- gatunek zawsze składa się z 14 wersów
• dwie pierwsze strofy czterowersowe- TETRASTYCH
• dwie następne trzywersowe- TERCYNA
• dwie pierwsze mają charakter opisowy
• dwie następne maja charakter refleksyjny
M.

Oryginalność sonetu J. A. Morsztyna "Do trupa"

Istotą poety jest kocept poety, aby rozbudować następujący paradoks: wskazać podobieństwo człowiekiem zakochanym, a... trupem. Można oczywiście dyskutować o trafnosci i takcie owego porównania, lecz Morsztyn sprawnie operuje opisem cech, takich jak: bladość ("Ty krwie- ja w sobie nie mam rumianości"), płomień (świeca albo żar uczuć), ciemności (sukno żałobne, a ciemność zmysłów) itd.

Pamiętniki i Epistografia.

Pamiętnikarstwo - Rozkwita w XVII w. wielka moda na pamiętniki. W większości te domorosłe dzieła nie są zbyt wartościowe literacko. Pisano diariusze, zapisy gawędziarskie, raptularze, czyli kroniki rodzinne. Odnotowywano urodziny dzieci, śmierć, plony, czasem rodowód. Oprócz tego odnotowywano wszelkie wydarzenia - śmierć króla, nową wojnę.

Periodyzacja baroku w Polsce.

1580 - 1620 - barok wczesny - rozwój literatury metafizycznej,
1620 - 1680 - barok dojrzały - rozwój literatury sarmackiej i dworskiej,
1680 - 1740 - barok schyłkowy - czas upadku kulturalnego związany z epoką saską,

Tło historyczne :

-absolutyzm oświecony we Francji,
-monarchia burżuazyjna w Anglii,
-w Polsce demokracja szlachecka

Cały wiek XVII zdominowany jest przez ciąg nieustających wojen z Moskwą, Tatarami, Turkami, Szwecją.