Biografie

Józef Kościelski

Józef Kościelski - Działacz społeczny i polityczny, poeta i dramaturg, od 1895 r. właściciel dóbr miłosławskich. Urodził się w 1845 r. w Służewie pod Inowrocławiem, w rodzinie ziemiańskiej. Po ukończeniu nauk (m.in. w gimnazjum Marii Magdaleny w Poznaniu, w Braniewie - gdzie zdał maturę, w Berlinie i Heidelbergu – gdzie studiował prawo) i odbyciu licznych podróży objął gospodarkę w dobrach rodzinnych nad Gopłem.

Józef Piłsudski

Józef Piłsudski urodził się w 1867 w Żułowie pod Wilnem, na ziemi Litewskiej i był członkiem starożytnego szlacheckiego rodu Giniatowiczów. Dzieciństwo wspomina swoje jako „sielskie, anielskie”. Przezywany przez wszystkich „Ziukiem”, Józef wychował się w niezwykle patriotycznej rodzinie: przez całe życie towarzyszyło mu wspomnienie bólu matki po, świeżej jeszcze, ranie klęski powstania z 63 roku, o której to Piłsudski z bólem wspominał do końca życia.

Józef Piłsudski - Mesjasz i Federalista Środkowej Europy

Być zwyciężonym i nie ulec, to zwycięstwo.
J. Piłsudski

Pośród słynnych mężów stanu, którzy odegrali wybitną rolę w dziejach Europy pierwszej połowy XX wieku, w porównaniu z Leninem, Stalinem, Hitlerem i Churchillem, Piłsudski pozostaje wyraźnie w cieniu. A przecież to jemu właśnie Polska zawdzięcza swoje zmartwychwstanie w latach 1918-1939, a Europa swoje ocalenie przed zaciekłością bolszewizmu w czasie "cudu nad Wisłą" w sierpniu 1920 roku.

Józef Piłsudski - biografia.

Józef Klemens Piłsudski urodził się 5 grudnia 1867 roku Żułowie na Litwie. Jego rodzina należała do najstarszych rodów szlachty litewskiej, od wieków już spolonizowanej. Była również zaangażowana czynnie w powstaniu styczniowym, Piłsudski wychował się więc w atmosferze postaw patriotycznych.

Ukończył gimnazjum w Wilnie i w 1885 roku zapisał się na wydział medyczny uniwersytetu charkowskiego.

Józef Piłsudski - zyciorys.

Piłsudski Józef Klemens, pseudonimy Wiktor, Mieczysław (1867-1935), działacz niepodległościowy, polityk, mąż stanu, marszałek. Pochodził z niezamożnej rodziny ziemiańskiej o starych tradycjach niepodległościowych. 1886 wysłany na studia medyczne do Charkowa, prowadził działalność rewolucyjną i niepodległościową wśród studentów.