Gramatyka

Wypowiedzi złożone współrzędnie

Wypowiedzenie złożone:
- Zdania złożone współrzędne:
Zdanie złożone współrzędnie składa się z dwu wypowiedzeń pojedynczych pozostających w stosunku współrzędnym, czyli wzajemnie się
określających (cała treść jednego wypowiedzenia nabiera właściwego znaczenia i staje się w całości zrozumiała w zestawieniu z całą treścią drugiego wypowiedzenia składowego).

Słowotwórstwo powtórzenie wiadomości

Morfologia - to dział nauki o języku, który zajmuje się opisem budowy oraz odmianą wyrazów. Morfologia obejmuje słowotwórstwo i fleksję . Przedmiotem analizy i opisu morfologii są morfemy.

Słowotwórstwo-czyli nauka o tworzeniu słów.
wyraz podstawowy ( ) (-) formant =derywat

Analiza słowotwórcza wyrazu
1.

Trzy odmienne części mowy i ich charakterystyka

I Wstęp

Właściwością polszczyzny, między innymi jest to, że liczne polskie wyrazy odmieniają się przez przypadki, liczby, osoby, czasy. Właściwość ta pozwala ustalić powiązania między wyrazami w zdaniu oraz łączyć słowa w większe grupy, to zaś pozwala rozumieć to co ktoś napisał lub powiedział.

Twoja opinia o zapożyczeniach językowych. Omów przykłady udanych – Twoim zdaniem – i nieudanych zapożyczeń (prezentacja maturalna)

Twoja opinia o zapożyczeniach językowych. Omów przykłady udanych – Twoim zdaniem – i nieudanych zapożyczeń

Bibliografia:

1. Encyklopedia języka polskiego, pod red. Stanisława Urbańczyka, Wrocław-Warszawa-Kraków 1992, hasła: Wpływy obce, Zapożyczenia, Czystość języka.

Więzadła głosowe

Więzadła głosowe (łac. ligamenti vocale, dawniej nazywane też strunami głosowymi) znajdują się w krtani i przytwierdzone są z jednej strony do wyrostków głosowych znajdujących się na parzystych chrząstkach nalewkowych a z drugiej do chrząstki tarczowatej.
Budowa
Krtań jest to rodzaj pudełka zbudowanego z mocnych chrząstek, do których przyrośnięta jest od środka błona sprężysta krtani, składająca się z dwóch części - górnej (błony czworokątnej) oraz dolnej (stożka sprężystego).