Gramatyka

Części mowy

Części mowy

rzeczownik, przysłówek,
przymiotnik, zaimek przysłowny,
czasownik, przyimek,
liczebnik spójnik,
zaimek: wykrzyknik,
rzeczowy; partykuła.
przymiotny;
liczebny.
Rzeczownik odpowiada na pytania kto? co? Odmienia się przez przypadki, liczby i rodzaje.

Części mowy (jako ściąga)

Zaimki-odpowiadają na pytania tych częsci mowy które zastępują rzecz-ja ty on ona ktoś coć nikt nic przymiot-mój swój nasz wasz który ten inny ta ci te liczeb- ile tyle przysłowny- występuje w funkcii przysłówka i odpowiada na jego pytania tak tu tam skąd kiedyś przyimek-jest niesamodzielną częscią mowy dopiero w połączeniu z innym wyrazem tworzy całość znaczeniową wyr przyim spójnik spaja łączy wyrazy w zdaniu lub zdaina składowe w zdaniach złożonych i oraz a lecz jednak że wykrzyknik wyraża uczucia emocje rozkazy woję mówiącego wzruszenie zawołanie ach och halo aj oj bęc ha o partykuła wyraża uwydatnia pytanie rozkaz zaprzeczenie przypuszczenie życzenie bym byś czy nie niech oby byle no że ż li imiesłowy przymiotnikowe czynne-ący ąca ącej oznacza czynność wykonywaną w tym samym czasie co ta o której mówi czasownik bierne-ny(wykonywany) ony ty(rozbity)tworzymy od czasowników przechodnich przysłówkowe współczesne ąc czynność w tym samym czasie w którym odbywa się wyrażona przez czasownik np.

Części mowy (przymiotnik,czasownik)

Przymiotniki :
-odpowiadają na pytania : JAKI? JAKA? JAKIE?
-oznaczają cechy osób, przedmiotów, zjawisk
-w zdaniu łączy się z rzeczownikiem
-odmieniają się przez przypadki, liczby i rodzaje.
W liczbie pojedyńczej:
*rodzaj męski (ten)
*rodzaj

Części mowy + odmiany + itp.

odmiany

rzeczownik
-przypadki
-liczby
czasownik
-osoby
-liczby
-rodzaje
-tryby
-strony
-aspekty
przymiotnik
-przypadki
-liczby
-rodzaje
(+stopniowanie)
przysłuwek-nieodmienna część mowy
liczebnik:
główny(ile,ilu)
-przypadek
-rodzaj
porządkowy(który,która z kolei)
-przypadek
-liczba
-rodzaj
zbiorowe(ilu,np.

Części mowy i części zdania

1. Rzeczownik - oznacza przedmioty, osoby, rośliny, zwierzęta, zjawiska przyrody, pojęcia, czynności i cechy. Odmienia się przez przypadki (tzw. deklinacja), liczby (liczba pojedyncza i mnoga) i rodzaje (męski, żeński, nijaki).
Przypadki:
Mianownik (M) - Kto? Co?
Dopełni