Inne

Jak będzie wyglądał świat za 100 lat

Myślę, że rzeczą prawie nie możliwą jest przewidzieć jak będzie wyglądał świat za sto lat. Więc wydaje mi się, że każda osoba w klasie będzie miała inne zdanie na ten temat. Mnie osobiście wydaję się, że nie będą istniały kraje słabo rozwinięte, biedne, z dużą ilością analfabetów i ogólnie pełne niedouczonych ludzi.

Instytucje Europejskie

Komisja Europejska
Komisja jest organem wykonawczym Unii Europejskiej. Proponuje wspólną politykę i zarządza działalnością Unii. (Decyzje podejmują państwa członkowskie na forum Rady; współdecyduje też Parlament Europejski). Składa się z 20 członków. Większość komisarzy to politycy z partii rządzących i opozycyjnych w 15 państwach członkowskich.

"A poznieważ nie ma magazynów z przyjaciółmi więc ludzie nie mają przyjaciół". Twój głos w dyskusji na temat: Czy warto mieć przyjaciela?

Przyjaźń. Dużo się o niej mówi, dużo się o niej słyszy. Każdy kiedyś miał, ma lub chociaż chciał mieć przyjaciela. Podbno przyjaźń to ważna sprawa. Najpierw trzeba się o nią starac, i to bardzo. Przyjaźń nie przychodzi sama, nie puka do pierwszych napotkanych drzwi, lecz starannie wybiera swoich lokatorów.

Inny świat

?Inny świat? Gustawa Herlinga ?Grudzińskiego jest utworem ukazującym życie w rosyjskich łagrach, czyli obozach przymusowej pracy. Łagry można utożsamiać z miniaturą państwa totalitarnego, gdzie panuje samowola władzy i ubezwłasnowolnienie obywateli. To państwo oparte jest na fałszu i obłudzie, gdzie jednostka pozbawiona jest wszelkich praw i wolności .

Interpretacja wiersza Jana Kochanowkiego ,,Czego Chcesz Od Nas Panie?''

1.Kto jest podmiotem lirycznym w wierszu?
W utworze tym wypowiada się osoba wierząca, która pragnie podziękować Bogu za jego dobroć.
2. Do kogo zwraca się podmiot liryczny?
Osoba mówiąca zwraca się bezpośrednio do Boga, dziękując mu i prosząc o wieczną opiekę. Jest to więc liryka zwrotu do adresata.