Inne

Tułaczka

Motyw wędrówkipochodzi już z antyku oraz biblii, przejawia się on przez utwory różnych epok, przybierajac różne znaczenia. Taka wędrówka moze symbolizować: podróż fizyczną czyli odwiedzanie nowych miejsc, podróż przez życie, z którym się wiąże zdobywanie doświadczeń, czasem wędrówka staję się pokuta, pielgrzymką w celu oczyszczenia grzechów, a także może być wygnaniem i tułaczką.

Salomon

Salomon, który był królem miłującym pokój, chciał raz udowodnić, że można prowadzić wojnę bez rozlewu krwi. Kierując się swą boskiego pochodzenia mądrością , wynalazł więc królewską grę: grę w szachy. Salomon miał zwyczaj grywać w szachy ze swym najbliższym doradcą, Benajahu ben Jehojada. Za każdym razem król wygrywał.

Przemówienie dla absolwentów

Witam serdecznie wszystkich zgromadzonych na sali. W szczególny sposób chciałabym powitać uczniów klas trzecich gimnazjum, dla których ten dzień jest dniem pożegnania naszej szkoły. Każdy uczeń w mniejszym lub większym stopniu przywiązuje się do szkoły, do której uczęszcza. Czas tu mija szybko w gronie rówieśników i nauczycieli.

Pan Tadeusz - opis polowania

Mam na imię Andrzej. Jestem młodym szlachcicem. Mój niewielki dworek sąsiaduje z posiadłością Sędziego w Soplicowie na Litwie.
Zarówno on jak i Wojski są moimi przyjaciółmi. Spędzamy razem dużo czasu. Szczególnie łączą nas upodobania łowieckie.

Pewnego pięknego poranka po wsi rozeszła się nowina.

Obecna sytuacja w kraju dotycząca emigracji młodych - przemówienie.

Drodzy Rodacy!
Obecnie w naszym kraju napotykamy się na wiele problemów dotyczących przemocy, korupcji, łapówkarstwa, służby zdrowia, polityki i wiele wiele innych. Należy podjąć pewne środki, które by zmniejszyły te problemy, a także im zapobiegały. Na dzisiejszym zebraniu i przemówieniu pragne poruszyć problem emigracji młodych, wykształconych ludzi za granicę, ale także ludzi posiadających już rodzinę, którzy dla pracy i pieniędzy poświęcają wszystko.