Konspekty

Pierwiastki romantyczne w balladzie "Król Olszyn" J. W. Goethego.

Ballada składa się z elementów realistycznych oraz fantastycznych. Te drugie to:

król Olszyn - twór wyobraźni ludowej, zły duch czyhający na podróżnych; jego matka i córki oraz przeżycia jadącego z ojcem chłopca będące swoistymi halucynacjami wskutek choroby. Dziecko czuje obecność króla Olszyn, jest nim przerażone, błaga ojca o ratunek.

Pierwsze próby ratowania zagro|onej niepodleglosci - konspekt

1) CELE.
Po lekcji uczeń powinien: znać przyczyny i datę zwołania Sejmu Czteroletniego, umieć wymienić stronnictwa sejmowe, znać datę uchwalenia Konstytucji 3 maja, a także jej podstawowe założenia, okoliczności, w jakich doszło do wojny polsko-rosyjskiej i drugiego rozbioru.

2) Metody.

Pisarz stwarza wizję życia, czytelnik może ją przyjąć i odrzucić-J.Andrzejewski.Omów utwory literackie wobec których nie pozostałeś obojętny.

Konspekt na temat:
„Pisarz stwarza wizję życia, czytelnik może ją przyjąć i odrzucić”
Jerzy Andrzejewski
Omów te utwory literackie, wobec których nie pozostałeś obojętny.

I Wstęp

Czytając książkę wkraczamy w świat stworzony przez autora. Często wyimaginowany – idealny obraz, w którym utożsamiamy się z bohaterami.

Plan wydarzeń przedstawionych w "Konradzie Wallenrodzie".

Plan wydarzeń przedstawionych w “Konradzie Wallenrodzie”:
1.Porwanie litewskiego dziecka przez Krzyżaków.
2.Wychowywanie chłopca przez Winrycha.
3.Wpajanie uczuć patriotycznych Alfowi przez Wajdelotę.
4.Ucieczka Alfa i Halbana na Litwę.
5.Miłość Aldony i Waltera.

Podstawowe czynności ruchowe w środowisku wodnym

Czas: 45’

Ilość uczniów: 14

Klasa: II

Miejsce zajęć: basen 25x12m

Cele główne:

· umiejętności –uczeń potrafi bez lęków bawić się w wodzie

· sprawność motoryczna – kształtowanie szybkości

· wiadomości – higiena i bezpieczne zachowanie się w wodzie

· akcenty wychowawcze - współpraca w grupie
Tok lekcji Zadania szczegółowe Dozowanie Uwagi
1.