Materiały do matury

,,Miłość zwycięża wszystko i my ulegamy miłości”(Wergiliusz). Przedstaw różne ujęcia motywu miłości w wybranych utworach literackich różnych epok.

Pytanie o naturę miłości należy do najstarszych, jakie stawia przed sobą człowiek. Już w starożytności doceniono potęgę tego niezwykłego uczucia:,,Miłość zwycięża wszystko i my ulegamy miłości”, zauważył Wergiliusz. Dla Dantego miłość jest tym, co wprawia w ruch słońce i gwiazdy. Jest to uczucie, które towarzyszy każdemu człowiekowi od urodzenia, aż do śmierci.

Ludzie bezdomni

Epoka
Młoda Polska
Choć autor tworzył także w dwudziestoleciu międzywojennym. Utwór ma charakter realistyczny,
znajdziemy w nim jednak silne wpływy naturalizmu i symbolizmu.
Dzieło
• Słynna powieść o trudnych problemach społecznych, etosie inteligenckim i tragicznych
wyborach społecznika.

Przykładowa prezentacja oceniona na 20 pkt

Różne obrazy kobiecości w literaturze polskiej – analiza wybranych dzieł

1. Literatura podmiotu
• Bolesław Prus, Lalka
• Gabriela Zapolska, Moralność pani Dulskiej
• Maria Kuncewiczowa, Cudzoziemka

2. Literatura przedmiotu
• Andrzej Z.

„Wybudowałem pomnik trwalszy niż ze spiżu”. Omów koncepcję poety i poezji na przykładach wybranych utworów literackich.

Poezja ma wielką silę i moc. Od zawsze pełniła niezwykłą rolę w świadomości człowieka. Poeci właśnie poprzez swoje utwory wyrażali uczucia, głębokie myśli i przekonania. Literatura stała się więc przez to zwierciadłem duszy człowieka, dlatego też jej odbiorcami bywają ludzie, którzy szukają w niej wyrazu własnych uczuć i doświadczeń.

Adam Mickiewicz wobec Rosji i Rosjanom"Do przyjaciół Moskali" - interpretacja wiersza w kontekście innych utworów poetyW utworze „Do przyjaciół Moskali” Adama Mickiewicza podmiot liryczny wspomina o swoich rosyjskich przyjaciołach i o niesprawiedliwości, jaka ich spotkała. Mówi też o carskim despotyzmie panującym w Rosji i o ludziach, którzy są mu ulegli. Wyraża swój sąd o Rosji i Rosjanach. Jest to epitafium poświęcone pamięci przyjaciół – dekabrystów.