Materiały do matury

Przedstaw jak rozumieli poczucie odpowiedzialności za losy ojczyzny twórcy wybranych dramatów

Pisarze poruszający tematy narodowe w swoich utworach zdawali sobie sprawę z nieśmiertelności tego co napisali. Starali się patrzeć w przyszłość, czuli się odpowiedzialni za ojczyznę, walczyli o nią w sposób najlepszy, jaki umieli. Wiedzieli, że swoimi dziełami mogą zmusić ludzi do poprawy sytuacji w państwie.

Pożegnanie z Marią

Epoka
Współczesność
• Tragiczne doświadczenia II wojny światowej
• Holokaust
Dzieło
Tom opowiadań Pożegnanie z Marią (1948)
Ważne utwory: Pożegnanie z Marią, Dzień na Harmenzach, U nas w Auschwitzu…, Proszę
państwa do gazu, Ludzie, którzy szli
Forma utworu
• Narrator: człowiek obeznany z realiami obozu – vorarbeiter Tadek; zamierzona
kreacja autorska, choć imię sugerowałoby autobiograficzność tekstu.

Problematyka Lalki.

Tematem "Lalki" jest klęska dwóch ideologii: pozytywizmu i romantyzmu, ukazane na tle przemian dziejowych: wygasania walk narodowowyzwoleńczych i rodzenia się kapitalizmu. Uwaga autora koncentruje się wokół zagadnień politycznych, społeczno-ekonomicznych i kulturalnych. Im też podporządkowana jest konstrukcja portretów psychologicznych powieściowych postaci
Bolesław Prus w "Lalce" przedstawia szeroki obraz społeczeństwa Warszawy.

Problematyka "Przedwiośnia" (rewolucja, niepodległość, problemy społeczno-polityczne)

Rewolucja - obraz rewolucji ukazany w "Przedwiośniu" jest przerażający, tak jakby autor chciał przestrzec czytelników przed grozą takiego wydarzenia. Jest to wizja śmierci, głodu, nędzy i choroby wzbogacona o brak szacunku i litości dla drugiego człowieka. Ginie dawny świat, niknie dorobek całego życia, do głosu dochodzą coraz bardziej prymitywne ludzkie instynkty - żądza zemsty i mordu.

Problem zbrodni i kary, dobra i zła w "Zbrodni i karze" F. Dostojewskiego

"Zbrodnia i kara" to swoiste studium zbrodni. Raskolnikow-ubogi student, popada w sidła zła i zabija - anatomia zbrodni ukazana jest przez szczegółowy opis mordu i psychiki mordercy. Na obrazie Raskolnikowa możemy zobaczyć wewnętrzny spór i reakcje po kilku dniach od morderstwa. Zauważamy, co oznacza życie z piętnem zbrodni: odcięcie od świata i rozpamiętywanie, kierowanie się emocjami.