Materiały do matury

Marek Hłasko: biografia i interpretacja niektórych utworów.

Marek Hłasko (znany też jako piękny dwudziestoletni, romantyczny buntownik, niewinny młodzieniec, najprzystojniejszy pomocnik blacharza czy outsider) urodził się tuż przed wojną w 1934 roku w Warszawie. Ojciec Marka – Maciej – był prawnikiem – zmarł gdy artysta miał 5 lat (w 1939 roku).Hłasko mieszkał z matką.

Przykładowe zagadnienia z literatury do matury ustnej

ZAGADNIENIA Z HISTORII LITERATURY

BIBLIA I ANTYK

1. Wykaż, że Biblia jest źródłem norm moralnych i wzorców postaw etycznych.
2. Odwołując się do wybranych historii biblijnych, rozważ problem winy i kary
3. Udowodnij, że miłość jest najważniejszym przesłaniem Biblii
4.

„Świat jako teatr – interpretacja Życia na poczekaniu w kontekście innych utworów, w których występuje ten topos”

„Świat jako teatr”
„Świat jest teatrem, aktorami ludzie” – zdanie to wypowiedział znany, angielski dramatopisarz - William Szekspir. Co przez to rozumiemy? Po prostu – świat to przedstawienie teatralne, a aktorzy, którzy w nim grają to my – ludzie. Występują, wiedząc iż są obserwowani.

Aktualne problemy gospodarki światowej

1. Pojęcie problemów globalnych
Globalne problemy, określenie stosowane do problemów, które odnoszą się do całej ludzkości, ich skala ma charakter ponadpaństwowy, ponadregionalny, odznaczają się olbrzymią wagą i wiążą z kwestią przetrwania ludzkości, a sposób ich rozwiązywania musi polegać na wspólnych działaniach wszystkich krajów, całej społeczności międzynarodowej.

Maska i ich role

ja zadłem mature jak chcesz plan to tez posiadam ludzie mi pomogli i ja pomagam innym popraw błędy !!! pozdro:-)

?Maski ? ich rola i znaczenie w życiu człowieka. Omów na
wybranych przykładach dzieł literackich i
z innych dziedzin sztuki?
Aby móc coś powiedzieć na temat roli i znaczenia masek w życiu człowieka, sprawdziłem, co na ten temat mówią słowniki.