Materiały do matury

Przykłady małżeństwa w literaturze na przełomie epok

Przykładów małżeństw jest wiele, i różne one są, przeważnie nad związkiem literackim krąży jakieś nieszczęście, aby dodać ciekawości i intrygi zachęcając tym samym czytelnika do przeżywania całej historii wraz z bohaterami. Dlatego też chciałabym przedstawić jako pierwszy przykład małżeństwa idealnego w starożytności, choć na ogół wiadomo, że nic nie może być idealne.

Analiza i interpretacja wiersza - co i jak

Analiza i interpretacja wiersza
Analiza i interpretacja wiersza jest jednym z najtrudniejszych zadań maturalnych. Wymaga umiejętności napisania eseju interpretacyjnego, znajomości teorii liryki. Podjęcie się tego zadania wymaga wyobraźni, oczytania, swego rodzaju wrażliwości na język poetycki.

Maski

Literatura podmiotu:
Witold Gombrowicz: „Ferdydurke. Lekcja literatury z Jerzym Jarzębskim i Andrzejem Zawadzkim.”, Wydawnictwo Literackie sp. z o.o., Kraków 2004;
Joanne K. Rowling: „Harry Potter i Komnata Tajemnic” (część II cyklu) –w tłumaczeniu Andrzeja Polkowskiego, Media Rodzina, Poznań 2000;
Zbigniew Zapasiewicz: „Zapasowe Maski”, opracowanie Katarzyna Leżeńska, Dariusz Wołodźko, Prószyński i S –ka, Warszawa 2003;
Moliere: „Świętoszek” –w tłumaczeniu Tadeusza Żeleńskiego –Boya, RTW, 1998;
Adam Mickiewicz: „Pan Tadeusz” w: „Wydanie Narodowe Dzieł Adama Mickiewicza”, tom IV, Czytelnik, Kraków 1949;
Czesław Miłosz: „Zniewolony Umysł.

Prądy artystyczne Impresjonizm - Naturalizm - Symbolizm - Ekspresjonizm - Psychologizm - Groteska

IMPRESJONIZM
1. - konsekwencja naturalistycznego ukazywania świata poprzez temperament artysty
2. - dążenie do chwytania zmienności zjawisk, ich przelotności
3. - poddawanie się chwilowym nastrojom, lekceważenie kompozycji
4. - wrażenia z dokładnej obserwacji rzeczywistości
NATURALIZM
1.

Analiza języka reklam na wybranych przykładach

We wrześniu, w ubiegłym roku zdecydowałam się wybrać jako podstawę do mojej prezentacji temat nr 9 z działu „Nauka o języku”, któ-ry brzmiał: „Dokonaj analizy języka reklam. Wyjaśnij, jaki obraz świa-ta kreują”. W trakcie zbierania materiałów stwierdziłam, że jest to temat zbyt obszerny na 15 minutowe wystąpienie i postanowiłam się skupić na „Analizie języka reklam na wybranych przykładach”.