Materiały do matury

Analiza książki ,,Imię róży” Umberta Eca

SPIS TREŚCI:

I Biografia Umberto Eco
II Przedstawienie postaci
III Problematyka
IV Odniesienie książki do filmu
V Własne refleksje
VI Bibliografia


I Biografia

Umberto Eco urodził się 5 stycznia, 1932 roku w małym miasteczku- Alessandrii, na wschód od Turynu i 60 mil na południe od Milanu .

Matura

Jak rozumiesz określenie "Bogowie jak ludzie - ludzie jak bogowie"?
Zdaniem tym określa się często bohaterów mitologii i wywodzącej się z niej literatury. Prezentuje ona bowiem bogów greckich, którzy są ogromnie podobni do ludzi, mają te same pragnienia i namiętności, rywalizują o względy Zeusa, zazdroszczą sobie, snują intrygi, dokonują zemsty, kochają i nienawidzą.

Psałterz

Psałterz – tłumaczenie Księgi Psalmów na język polski Wespazjana Kochowskiego.

Psałterz Dawidów został wydany w roku 1579 w drukarni Łazarzowej w Krakowie.

Dzieło ukazało się w czarnoleskim okresie życia poety. Choć opublikowany w 1579 roku, prace nad nim prowadził Kochowski już na dworze Zygmunta Starego.

Analiza miłości u Karpińskiego w wierszu "Przypomnienie dawnej miłości" oraz z fragmentu monologu Gustawa z "Dziadów cz.4"

Z całą pewnością można stwierdzić, że miłość jest jednym z najczęściej wykorzystywanych motywów literackich. Różne są jednak jej oblicza a w literaturze nie brak przykładów par szczęśliwych lub takich, które cierpią z powodu niespełnienia bądź przeszkód. Jak widać, miłość nie jedno ma imię.
Właśnie temat miłości łączy utwory „Przypomnienie dawnej miłości” Karpińskiego oraz fragment „Dziadów – części IV” Mickiewicza, w obu przypadkach jest to miłość nieszczęśliwa, która nie mimo szczęśliwych początków, została skazana na niepowodzenie.

Matura

Miłość w poezji barokowej. Rozwiń temat na podstawie interpretacji wierszy Cuda miłości oraz Do trupa J. A. Morsztyna.
Interpretacja wiersza Cuda miłości
1. rozpoznanie sonetu jako gatunku literackiego
2. określenie cech gatunkowych sonetu (w tym: podział sonetu na 2 części)
3.