Materiały do matury

Psychoanaliza

Prąd ten zaczął się we Francji, a rozwinął go we Wiedniu psychiatra Siegmund Freud. Według Freuda życie psychiczne obok czynników świadomych zawiera także czynniki nieświadome i to one są najważniejsze. Doszedł do przekonania, że procesy nieświadome występują także w psychice normalnej, że są powszechnym i istotnym składnikiem wszelkiej psychiki, zarówno zdrowej jak i chorej.

Analiza porównawcza poetyckich manifestów pokoleniowych romantyków i pozytywistów

1. Wstęp

Autorem „Ody do młodości” jest młody 22 - letni poeta Adam Mickiewicz, który dopiero, co skończył studia. Mickiewicz należał do tajnego Towarzystwa Filomatów i Filaretów i właśnie dla nich napisał „Odę do młodości”, która stała się manifestem pokolenia romantyków. Adam Asnyk napisał „Do młodych”, gdyż mimo chęci poznania założeń pozytywizmu, nigdy do nich nie rozumiał, będąc zafascynowany romantyzmem.

Matura

1. Biała Podlaska, Ciechanów, Warszawa - 97/98
1. "Dzieła sztuki nigdy nie przyjmujemy jako zrozumiałego samo przez się; widzimy je zawsze na tle jego prekursorów i poprzedników". Przywołując wybrane (2-3) utwory literackie, uzasadnij tezę sformułowaną przez Josifa Brodskiego (lub podejmij polemikę).

Pytania do powtórzeń przed maturą

ANTYK
1. Na przykładzie dowolnego mitu wykaż uniwersalne wartości mitów grckich.
2. Podaj kilka przykładów postaci mitologicznych, funkcjonujących w kulturze europejskiej jako symbole.
3. Czym różni się mit od legendy? Omów zagadnienie na dowolnie wybranym przykładzie.

Analiza składniowa zdania.

Zdanie to podstawowa jednostka w procesie komunikacji. Zdanie składa się z:

1. Orzeczenia – czasownik w formie osobowej, lub związek łącznika i orzecznika wyrażający czynność, proces lub stan określany przez zdanie. Łącznik to osobowa forma czasownika być, stać się, zostać, orzecznik to rzeczownik w narzędniku, lub przymiotnik w mianowniku, lub liczebnik, imiesłów przymiotnikowy, zaimek w mianowniku

2.