Materiały do matury

Analizując celowo wybrane utwory literackie (teksty kultury)z dwóch, trzech epok przedstaw różne sposoby kreacji Boga. W swej wypowiedzi uwzględnij kontekst historyczny i kulturowy

Człowiek od wieków docieka faktu istnienia Boga. Bóg i zaświaty to sprawy, które nas bardzo zajmują. Pytamy,o nie dociekamy,nawet próbujemy bronić swoich racji w tych kwestiach. W życiu ziemskim nie uzyskamy jednak na te sprawy jednoznacznej odpowiedzi. Boga,który stoi za kulisami świata nadprzyrodzonego próbujemy sobie na różne sposoby wyobrazić.

Matura ustna pytania i odpowiedzi

1. Horacjański ideał życia
W odzie „O co poeta prosi Apollina” zaprezentował swoją postawę filozoficzną. Swoje poglądy oparł na dwóch szkołach filozoficznych: epikurejczykach (szukali szczęścia i celu życia w zaspokajaniu przyjemności duchowych) i stoikach (głosili pielęgnowanie w sobie cnoty, rozwijanie intelektu, uniezależnienie od pokus i smutków świata a otaczający świat przyjmowali ze spokojem - „stoicki spokój”).

Pytanie o sens cierpienia w literaturze polskiej i obcej. Omów na wybranych przykładach

Pytanie o sens cierpienia można zadać matce, ojcu, mędrcowi, uczonemu, kapłanowi. Każdy będzie próbował na nie sformułować odpowiedź. To pytanie można zadać światu, losowi, nauce, historii, doświadczeniu ludzkiemu, lecz prawdziwym adresatem ludzkiego pytania o sens cierpienia jest zawsze – zarówno dla wierzących, jak i niewierzących – sam Bóg.

Analizując i interpretując wiersze Tadeusza Różewicza „Ocalony” i Józefa Barana „Mam dwadzieścia pięć lat” porównaj poetyckie kreacje doświadczeń pokoleniowych i egzystencjalnych

Wiersze T. Różewicza „Ocalony” oraz J. Barana „Mam dwadzieścia pięć lat” przedstawiają nam odmienne spojrzenie ludzkie na świat oraz obrazują dwa różne doświadczenia życiowe, oparte na historii, które wywierają mocny wpływ na psychikę ludzką w dalszym życiu.
T. Różewicz w swoim utworze ukazuje absurd i brutalizm wojny.

Matura ustna z j. polskiego.

1 Cechy poematu heroikomicznego na przykładzie.
Poemat heroikomiczny, jak już wskazuje sama nazwa tego gatunku literackiego, jest połączeniem poematu heroicznego (eposu) z komicznym (o tematyce błahej, zwykle o charakterze satyrycznym). Jest to, więc poemat o śmiesznych bohaterach, poemat parodiujący eposy rycerskie.