Psałterz

Psałterz – tłumaczenie Księgi Psalmów na język polski Wespazjana Kochowskiego.

Psałterz Dawidów został wydany w roku 1579 w drukarni Łazarzowej w Krakowie.

Dzieło ukazało się w czarnoleskim okresie życia poety. Choć opublikowany w 1579 roku, prace nad nim prowadził Kochowski już na dworze Zygmunta Starego. Psałterz nie jest dokładnym tłumaczeniem Psałterza w Starym Testamencie, ale jego parafrazą, dostosowaną do polskiej obyczajowości i warunków. Kochowski posługiwał się łacińskim tłumaczeniem Psałterza. I choć tłumaczenie jest dokładne, to jednak język zastosowany przez Kochowskiego sprawia, że ma ono charakter bardzo polski. Psałterz Kochowskiego charakteryzuje renesansowy humanizm: starotestamentowy Bóg otrzymuje rysy miłosierne, charakterystyczne do humanistycznego postrzegania Boga. Nie jako surowego sędziego lecz jako przyjaciela człowieka. Wizerunek ten został zapożyczony z nowotestamentowej opowieści o Jezusie.

Related Articles