Młoda Polska

Skomplikowana prawda o człowieku – gdzie jej szukać? Na podstawie \

Człowiek to istota niezwykle złożona. Na podstawie pierwszego wrażenia nie można poznać jego prawdziwego oblicza. Z drugiej jednak strony, kiedy znamy wiele opinii na temat jednej osoby nie wiemy, która jest tą prawdziwą. Jak poznać tę jedyną i „prawdziwą prawdę” o człowieku? Gdzie jej szukać? Odpowiedzi na te pytania nie są jednoznaczne, co ukazała Zofia Nałkowska w swej powieści pt.

Analiza i interpretacja wiersza Leopolda Staffa pt. „ Deszcz jesienny”

Leopold Staff to wybitny dramatopisarz, poeta oraz tłumacz. Urodził się 14 listopada 1878 we Lwowie a zmarł 31 maja 1957 r
w Skarżysku Kamiennej. W ciągu swojego życia był związany
z trzema generacjami poetów. Zadebiutował w okresie rozkwitu poezji i poetyki Młodej Polski.
Jednym z wierszy autora jest „ Deszcz jesienny”.

Koncepcja ludzkiego losu w Chłopach Władysława Stanisława Reymonta. Przedstaw temat, analizując wskazany fragment oraz wykorzystując znajomość I tomu powieści.

Fragment powieści przedstawia jedno z najważniejszych wydarzeń w "Chłopach". Jest to wesele Macieja Boryny i Jadgny Paczesiówny, które odbywa się jesienią. Wtedy też kończy się cykl natury, który jest w lekturze wyznacznikiem w życiu mieszkańców Lipiec. Ponadto autor obrazuje czytelnikom, jak wygląda życie codzienne na wsi.

Solidarność wspólnoty wiejskiej - zalety i wady tego zjawiska. (Zagadnienie omów na podstawie ,,Chłopów" Władysława Reymonta).

Na przełomie XIX i XX wieku możemy zaobserwować w literaturze wzrost zainteresowania problematyką wiejską. Młoda Polska zwróciła swoje zainteresowanie w kierunku ludu, na gruncie przeświadczenia odwołującego się do tradycji romantycznej, iż tylko wśród niego zachowały się pod-stawowe narodowe wartości kulturowe.

Analiza i interpretacja wiersza Tetmajera pt."Hymn do Nirwany"

Kazimierz Przerwa - Tetmajer to jeden z głównych przedstawicieli dekadentyzmu okresu Młodej Polski. Dekadentyzm -pojęcie to wywodzi się od tytułu francuskiego pisma literackiego „Decadent” założonego w 1886r przez Anatola Baju. Termin ten w szerszym sensie oznacza schyłek, rozpad jakiejś kulturowej formacji, wyraża przekonanie o nieuchronności schyłku kultury, starzeniu się społeczeństw, o bankructwie dotychczasowych ideałów i wyczerpaniu się zdolności do tworzenia nowych.