Motywy

Kobieta fatalna a kobieta anioł. Porównaj te motywy, odwołując się do wybranych przykładem z literatury.

Kobieta jest częstą inspiracją w sztuce. Poeci, malarze, artyści przedstawiają w swoich dziełach kobiety anioły, kobiety upadłe, famme fatale. To właśnie ona mogła doprowadzić mężczyzn na szczyty bram niebieskich, bądź pociągnąć ich na samo dno, w otchłań cierpienia, szaleństwa czy też śmierci.

Kondycja człowieka współczesnego

Komentarz:
Można położyć nacisk na swoistość, wyjątkowość i niezwykłość problemów człowieka
współczesnego lub – odwrotnie – uniwersalność. Pierwsza opcja jest lepsza –
więcej materiału oraz możliwości sproblematyzowania zagadnienia. Kondycja współczesnego
człowieka różni się od sytuacji człowieka w innych epokach przede wszystkim
problemami, jakie dotyczą całego świata; najważniejsze z nich to: problemy
polityczne – wojny, w tym dwie światowe, rozwój totalitaryzmu – faszyzmu i komunizmu,
Holocaust.

Konflikt pokoleń mit czy rzeczywistość?

Celem mojej wypowiedzi jest analiza pojęcia „konflikt pokoleń” oraz ukazanie czy istniał i czy nadal ma on miejsce we współczesnym świecie…zacznę od wytłumaczenia owego zagadnienia. Najprościej mówiąc jest to zetknięcie się przeciwnych, wykluczających się postaw, poglądów, czy zachowań…przejawia się w różnych kulturach, na różnych płaszczyznach…dotyczy zarówno sfery rodzinnej, polityczno-społecznej, religijnej jak i epokowej…Gdyby nie istniał, świat byłby zbyt prosty, łagodny, monotonny…Artyści nie mogli by się spełniać w wielu dziedzinach np.

Konstanty Ildefons Gałczyński "Ojczyzną moją jest muzyka"

Konstanty Ildefons Gałczyński „Ojczyzną moją jest muzyka”

Budowa stroficzna wiersza: pięć zwrotek po cztery wersy (tetrastychy), rymy przeplatane (krzyżowe), dokładne, żeńskie (rzewna- potrzebna, chwała- zarozumiała).

Środki poetyckie:
· Apostrofy :„Tylko się nie trwóż, Saskia.

Kreacje matek w literaturze.

Niewątpliwie najważniejszą rolą, jaką może spełniać kobieta jest rola matki, która wychowuje swe dzieci na szlachetnych i uczciwych ludzi, prawych obywateli i szczerych patriotów. To matka w głównej mierze kształtuje osobowość dziecka, wpływając na to, jakim będzie człowiekiem w dorosłym życiu.