Pozytywizm

Andrzej Kmicic i Jacek Soplica - charakterystyka porównawcza

Kmicic i Soplica - obydwie te postacie łączy duże podobieństwo, ale
i dzielą spore różnice. Widać to wyraźnie na podstawie ich losów.

Jacek Soplica jest ubogim szlachcicem, ale cieszy się ogromną popularnością
wsród zaściankowej szlachty. Jest jednak lekkomyślny, a ponadto to zawadiaka
znany w całej okolicy: "I ja zawadyjaka sławny w Litwie całej".

Język powieści „Lalka” Bolesława Prusa.

Dlaczego tak łatwo czyta się Prusa? Bo pisze zajmująco, z humorem, z czasem z ironia, wypowiada się w bardzo zwięzły i prosty sposób, unika nadmiernej ozdobności stylistycznej. Wykorzystuje słownictwo potoczne, nie nacechowane emocjonalnie, i prostą składnię. A przy tym wszystkim dba o to, by bohaterowie używali języka charakterystycznego dla ich grupy społecznej.

Potop - streszczenie

Fabuła i kompozycja powieści Wydarzenia przedstawione w powieści obejmują lata 1655 - 1656, co uwypukla charakter informacyjno-poznawczy utworu i scala kompozycyjnie.
Owo skondensowanie urealnia opisywane wydarzenia i nadaje im odpowiednie tempo. Motywem naczelnym jest podróż - wędrówka głównego bohatera, co umożliwia wprowadzenie różnorodnych wydarzeń historycznych i znacznie poszerza panoramę społeczną powieści.

Wokulski romantyk czy pozytywista? Dylematy człowieka z pogranicza dwóch epok.

Głównym bohaterem powieści Bolesława Prusa pt. „Lalka” jest Stanisław Wokulski- 46-cio letni wdowiec. Jest to człowiek łączący w sobie cechy romantyka i pozytywisty. Jest on bardzo zawziętym człowiekiem, wytrwałym i aktywnym. Dzięki tym właśnie cechom zdobywa ogromny majątek oraz osiąga sukces.

Andrzej Kmicic – literacka kreacja heroiczna.

O Kmicicu w tych czasach słyszało się wiele... Hej, przemykała wieść o nim dolinami i górami , niczym orzeł, co z szybkością błyskawicy śmiga gdzieś w przestworzach. Każde dziecko na kolanach swej matki siedząc, słuchało opowieści o Kmicicu, które matka opowiadała w ogień na palenisku patrząc.